naar inhoud

Heraanleg N70 in Zeveneken

ma 11 juni 2018 om 08:00
In 2019 wordt de N70 in Zeveneken heraangelegd. De steenweg en het centrum worden grondig heringericht en er wordt tegelijk een gescheiden riolering aangelegd. Hiermee willen we veiligheid en leefbaarheid verbeteren in de kern van Zeveneken.

Wat houden de werken in?

De doortocht van de N70 in Zeveneken - het 2 km lange stuk vanaf de Zavel (Lochristi) tot een stuk vóór de Doorgangstraat (Lokeren) - wordt grondig heringericht. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de gemeente Lochristi, de stad Lokeren en Aquafin slaan hiervoor de handen ineen. 

 • De bebouwde kom wordt duidelijk afgebakend met een rotonde aan de Zavel en met een middeneiland aan de kant van Lokeren.
 • Er komen veilige en comfortabele fiets- en voetpaden.
 • Het wegdek wordt vernieuwd in asfalt.
 • Waar mogelijk voorzien we extra groen.
 • De dorpskern aan de zeven eiken krijgt een volledige face-lift:
  • een nieuw verkeersplein met parkeerplaatsen
  • comfortabele busperrons
  • aandacht voor groen

Omdat de weg over de volledige breedte wordt aangepakt, leggen we tegelijk een gescheiden rioleringsstelsel aan. Het afvalwater van bijna 2.000 inwoners van Zeveneken, dat vandaag nog ongezuiverd in de natuur terechtkomt, wordt op de waterzuiveringsinstallatie van Lokeren aangesloten.

 

Wat met de bomen?

Deze ingrijpende werken kunnen een invloed hebben op de overlevingskansen van de acht bomen in het dorpscentrum (één linde  en zeven eiken). Vanaf de prille start van het project van de herinrichting in Zeveneken was de gemeente bekommerd over de toestand en toekomst van de acht bomen.

Daarom lieten we in 2010 een eerste boomonderzoek uitvoeren. Daaruit bleek dat twee bomen zich in slechte staat bevinden, nl. boom 1 (de meest oostelijke) en boom 5. Deze zomer lieten we dan een tweede boomanalyse uitvoeren. Dat rapport werd besproken op het college op 4 september. Het tweede boomonderzoek bevestigde dat de meest oostelijke eik er slecht aan toe is en dat zijn toestand er nog op achteruit is gegaan. De andere bomen hebben een matige gezondheid, maar zijn nog vitaal. Onderaan kan je beide rapporten nalezen.

Nu de ontwerpplannen van de herinrichting van de dorpskern in Zeveneken klaar zijn, laten we binnenkort nog een extra boomeffectenanalyse uitvoeren. Dat derde onderzoek zal nagaan wat de precieze gevolgen kunnen zijn van de concrete wegen- en rioleringswerken op de overlevingskansen van de acht bomen. Op basis van dat rapport zal dan een definitieve beslissing genomen worden over de toekomst van de bomen. Ook het derde rapport zullen we – van zodra dat klaar is – hier publiceren.

De gemeente wil niets liever dat alle bomen kunnen blijven staan. Maar we willen ook vermijden dat na de werken zou blijken dat een aantal bomen de werken toch niet overleefd hebben en alsnog verwijderd moeten worden. Dat zou niet enkel nefast zijn voor het groene uitzicht van de dorpskern (we zouden dan jonge, kleinere bomen moeten heraanplanten tussen de huidige oude en grote bomen), maar ook voor de pas uitgevoerde herinrichtingswerken.

 

Wanneer?

Voorlopig plannen we de start van de werken in 2019. Alles hangt af van hoe snel de procedures verlopen. Eenmaal de fasering van de werken gekend is, maken we hier alle informatie bekend.

 

Communicatie?

 • Aparte website: wegenenverkeer.be/zeveneken 
 • Informatiemarkt: op 11 juni 2018 vond een informatiemarkt plaats voor bewoners en handelaars. Onderaan deze pagina kan je alle informatiepanelen bekijken.
 • Bereikbaarheidsadviseur: bewoners en ondernemers kunnen bij hem terecht met vragen over hun bereikbaarheid tijdens de werken via bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be of 0476 72 22 57.
 • Nieuwsbrief: wil je op de hoogte gehouden worden van de werken, schrijf je dan in voor de digitale nieuwsbrief!

 

Nieuwsoverzicht
n70 zeveneken

Openingsuren & contact

Openbare Werken

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 26
Fax
09 326 92 33
e-mail
openbare.werken@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

Lees meer artikels over