naar inhoud

Heraanleg N70 in Zeveneken

ma 11 juni 2018 om 08:00
In 2020-2021 wordt de N70 in Zeveneken heraangelegd. De steenweg en het centrum worden grondig heringericht en er wordt tegelijk een gescheiden riolering aangelegd. Hiermee willen we veiligheid en leefbaarheid verbeteren in de kern van Zeveneken.

Wat houden de werken in?

De doortocht van de N70 in Zeveneken - het 2 km lange stuk vanaf de Zavel (Lochristi) tot een stuk vóór de Doorgangstraat (Lokeren) - wordt grondig heringericht. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de gemeente Lochristi, de stad Lokeren en Aquafin slaan hiervoor de handen ineen. 

 • De bebouwde kom wordt duidelijk afgebakend met een rotonde aan de Zavel en met een middeneiland aan de kant van Lokeren.
 • Er komen veilige en comfortabele fiets- en voetpaden.
 • Het wegdek wordt vernieuwd in asfalt.
 • Waar mogelijk voorzien we extra groen.
 • De dorpskern aan de zeven eiken krijgt een volledige face-lift:
  • een nieuw verkeersplein met parkeerplaatsen
  • comfortabele busperrons
  • aandacht voor groen

Omdat de weg over de volledige breedte wordt aangepakt, leggen we tegelijk een gescheiden rioleringsstelsel aan. Het afvalwater van bijna 2.000 inwoners van Zeveneken, dat vandaag nog ongezuiverd in de natuur terechtkomt, wordt op de waterzuiveringsinstallatie van Lokeren aangesloten.

 

Wanneer?

Update 30/10/2019

De afgelopen 2 maanden vernieuwde netwerkbeheerder Elia de ondergrondse hoogspanningskabels, zodat rioleringswerken later veilig kunnen verlopen.

Op maandag 4 november starten de voorbereidende nutswerken tussen Zavel en Hoekstraat. Op het traject worden alle leidingen en kabels vernieuwd voor water, gas, elektriciteit, telefoon, tv en internet. Daarna worden de huizen aangesloten op de nieuw aangelegde nutsleidingen. Vanaf maart 2020 starten ook de werken op grondgebied Lokeren (Hoekstraat tot Doorgangstraat).

(Timing afhankelijk van weersomstandigheden)

Noordzijde N70 (Zavel tot Hoekstraat)

 • Maandag 4 november – vernieuwen leidingen en kabels
 • Januari 2020 – huisaansluitingen

Zuidzijde N70 (Hoekstraat tot Zavel)

 • Januari 2020 - vernieuwen leidingen en kabels
 • Maart 2020 - huisaansluitingen

 

Hinder?

Update 13/11/2019

Autoverkeer

 • Vanaf maandag 4 november wordt aan de noordzijde één rijstrook afgesloten voor autoverkeer. Doorgaand verkeer blijft in beide richtingen mogelijk over de andere twee rijstroken. Parkeren aan de noordzijde is niet mogelijk.
 • Vanaf dinsdag 12 november wordt een tweede rijstrook aan de werkzone afgesloten voor autoverkeer en geldt éénrichtingsverkeer van Lokeren naar Gent. Autoverkeer richting Lokeren wordt omgeleid via de E17.
 • Voor de veiligheid van de wegenwerkers en voor een efficiënte uitvoering van de werken wordt vanaf januari 2020 de weg volledig afgesloten voor alle verkeer.

Fietsers en voetgangers hebben tijdens de werken altijd doorgang.

De bussen van De Lijn volgen vanaf 12 november een omleiding (zie plan onderaan deze pagina):

 • richting Lokeren via Beerveldse Baan en Bastelare.
 • richting Lochristi rijden ze via Drongenstraat en Zeveneken-Dorp.

Voor de veiligheid van de reizigers zijn momenteel de haltes Zavel en Kerk in beide richtingen geschrapt. De reizigers worden verwezen naar de (tijdelijke) haltes Drongenstraat, Eikstraat, Sint-Elooistraat of Zavel.

Bekijk alle wijzigingen op het plan onderaan deze pagina. Meer info vind je op www.delijn.be.

 

Zeven nieuwe eiken

Update 17/09/2019

Van bij het begin van dit project was duidelijk dat deze ingrijpende en zware wegen- en rioleringswerken een invloed zouden hebben op de acht oude bomen in de dorpskern (één linde en zeven eiken).

Daarom liet de gemeente tussen 2010 en 2018 drie boomonderzoeken uitvoeren naar hun overlevingskansen (alle rapporten kan je onderaan lezen). Het laatste onderzoek van oktober 2018 bevestigde dat de meest oostelijke eik er slecht aan toe is. De impact van de werken zal te groot zijn om die te overleven. De boomdokter stelde voor om die te vervangen door een nieuwe eik. Ook de andere bomen hebben een matige gezondheid. Er zijn beschermende maatregelen nodig om hen de kans te geven de werken te overleven.

Na grondige analyse van de boomonderzoeken en na advies van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) – dat voert de herinrichting van de gewestweg N70 uit – besliste de gemeente om de zeven oude eiken te rooien.

Over de stabiliteit van de meest oostelijke en meest aangetaste eik was er twijfel. Op 29 november 2018 voerde AWV een trekproef uit om na te gaan of de boom vóór de start van de werken zou kunnen omvallen. Volgens de meting zijn de wortels stevig genoeg om windstoten tot 151 km/u aan te kunnen, terwijl 118 km/u (12 Beaufort) als veilig wordt aanzien. Om misverstanden te vermijden, deze trekproef doet geen uitspraak over de stabiliteit van de aangetaste stam.

Ook voor de andere bomen kan er niet met zekerheid gezegd worden dat ze de werken zullen overleven, ondanks de voorgestelde maatregelen. De kans bestaat dat één of meerdere eiken tijdens of na de werken toch sterven. We zouden dan jonge, kleinere bomen moeten heraanplanten tussen de oude en grote bomen. Dat zou niet enkel nefast zijn voor het groene uitzicht van de dorpskern, maar ook voor de pas uitgevoerde herinrichtingswerken.

Daarom zullen de zeven oude eiken worden vervangen door zeven nieuwe, inheemse exemplaren van ongeveer 40 cm omtrek en 8,5 meter hoog. We bekijken nog welke maatregelen er nodig zijn om de oude linde te kunnen behouden.

 

Communicatie?

 • Aparte website: wegenenverkeer.be/zeveneken 
 • Informatiemarkt: op 11 juni 2018 vond een informatiemarkt plaats voor bewoners en handelaars. Onderaan deze pagina kan je alle informatiepanelen bekijken.
 • Infovergadering: op woensdag 6 november 2019 vond een informatievergadering plaats voor bewoners en handelaars. Onderaan deze pagina kan je de presentatie bekijken.
 • Werfkeet: vanaf woensdag 13 november 2019 kan je wekelijks terecht van 14u tot 15u in de werfkeet (Zavel) voor al jouw vragen, opmerkingen of klachten over de werken.
 • Bereikbaarheidsadviseur: bewoners en ondernemers kunnen bij hem terecht met vragen over hun bereikbaarheid tijdens de werken via bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be of 0476 72 22 57.
 • Nieuwsbrief: wil je op de hoogte gehouden worden van de werken, schrijf je dan in voor de digitale nieuwsbrief!

Nieuwsoverzicht
n70 zeveneken

Openingsuren & contact

Openbare Werken

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 26
Fax
09 326 92 33
e-mail
openbare.werken@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

Lees meer artikels over