Pop-up starten

Wat is een pop-up?

Een pop-up is een tijdelijke inrichting. Dit wil zeggen dat je aan een maximaal toegelaten termijn gebonden bent waarin je actief kan zijn. Als je deze termijn overschrijdt, ga je over op een vaste vestiging en ben je aan een volledig andere regelgeving onderworpen.

Toegelaten termijn: maximum 120 dagen, in periodes van 4 keer 30 opeenvolgende dagen.

Hoe dien je een aanvraag in?

Vul de aanvraag pop-up in. Dit document vindt je onderaan de pagina bij downloads. Hieronder vind je ook de lijst van toe te voegen documenten. Deze staan ook vermeld op het aanvraagformulier.

 • Bewijs van verzekering Brand en Ontploffing
 • Bewijs van verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
  • Bewijs van melding van brandveiligheid (indien enkel meldingsplicht). Iedereen die een activiteit opstart die publiek toegankelijk is, moet dit melden bij de Brandweerzone Centrum. In het geval van grote vestigingen (inrichtingen van groter dan of gelijk aan 100 m²), is het hebben van een brandveiligheidsattest verplicht. Dit moet minstens 30 dagen voor opening van de inrichting, aangevraagd worden bij de brandweer.
 • Bewijs van vestigingseenheid. Zonder kan je geen pop-up aanvraag indienen.
 • In het geval van verkoop van alcoholische dranken: aanvraag drankvergunning.
 • Situatieplan zoals beschreven onderaan de pagina
 • Verzekeringsattesten: brand/ontploffing en burgerlijke aansprakelijkheid
 • Moraliteitsattest (nodig voor drankvergunning)
 • Kopie identiteitskaart
 • Bewijs aangifte Sabam/Unisono
 • Melding FAVV
 • Eventueel afvalplan

De dienst Lokale economie vraagt hierna adviezen op van de verschillende betrokken diensten zoals milieu, mobiliteit, ruimtelijke ordening, politie en brandweer.


Deze adviezen gaan naar het college van burgemeester en schepenen. Zij beslissen over de toelating.

Pop-up inrichting in een leegstaand handelspand

Op 26 juli 2016 keurde de Vlaamse regering het nieuwe decreet over de verkorte handelshuur goed. Dit decreet zorgt ervoor dat het voor huurders van een handelspand eenvoudiger wordt om een handelspand voor een kortere periode te huren dan vroeger het geval was.

Binnen dit decreet worden huurperiodes van maximaal 1 jaar mogelijk gemaakt. Ook is het binnen het decreet eenvoudiger de huur op te zeggen als zou blijken dat de handelszaak geen succes is. Dit moet startende ondernemers een duwtje in de rug geven om toch de stap richting ondernemerschap te zetten. Het is echter nog altijd afhankelijk van de eigenaar van het handelspand of hij hier wil gebruik van maken.

Situatieplan

Een goed situatieplan is nodig

Als je een evenement organiseert en daarvoor een terrein of gebouw gebruikt dat normaal een andere bestemming heeft, is het essentieel dat zowel de gemeente als de hulpdiensten een duidelijk beeld krijgen van wat jouw plannen zijn. Om dit te bereiken, moet je bij de aanvraag een duidelijk situatieplan toevoegen waarop je jouw ideeën visueel weergeeft en dus de tijdelijke nieuwe indeling van het terrein of gebouw schetst.

Een goed gemaakt situatieplan heeft meerdere voordelen. Het zorgt voor een betere voorbereiding en organisatie van het evenement, en helpt zowel jou als de medewerkers en bezoekers om zich gemakkelijk te oriënteren. Bovendien fungeert het als cruciale informatie voor de hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance, omdat het hen inzicht geeft in de tijdelijke nieuwe indeling van het terrein en belangrijke details bevat voor noodsituaties of hun tussenkomst of advies.

Hieronder vind je de checklist van wat er specifiek en dus noodzakelijk op het situatieplan dient te worden vermeld:

 1. Zorg ervoor dat het plan op schaal is of vermeld de noodzakelijke afmetingen.
 2. Voeg een noordpijl toe aan het plan en vermeld aangrenzende straten.
 3. Gebruik een legende om symbolen en kleuren te verklaren die op het plan worden gebruikt.
 4. Markeer duidelijk de grenzen van het evenemententerrein en geef alle toegangspunten (ingangen en uitgangen) aan.
 5. Duid op het plan de zaken aan die op het terrein en in de tent worden geïnstalleerd zoals:
  •    Podia
  •    Toog kassa
  •    Vestiaire
  •    Secretariaat 
  •    Opstelling stoelen
  •    Attracties en kramen
  •    Foodtrucks en koelwagens
  •    Stroomgroepen of elektriciteitskasten
  •    EHBO-post
  •    Brandbestrijdingsmiddelen
  •    Nooduitgangen
  •    Evacuatiewegen en evacuatiepunt(en)
  •    Eventuele aparte toegang voor de hulpdiensten
  •    Parking en fietsenstalling


Een gedetailleerd situatieplan met al deze informatie is van groot belang voor een succesvol en veilig evenement!

Zie downloads voor een voorbeeld van een situatieplan.

Meer info

Neem contact op met de dienst Lokale Economie via: lokale.economie@lochristi.be

Openingsuren & contact

Lokale economie

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Tel.
09 326 88 00
e-mail
lokale.economie@lochristi.be

De gemeentediensten zijn open op afspraak.