Afwijking sluitingsdag

Als handelaar ben je volgens de wet verplicht om één rustdag per week in te lassen en bestaat er een regeling m.b.t. verplichte sluitingsuren.

De wekelijkse rustdag is in het algemeen een ononderbroken periode van 24 uur. Als handelaar kan je die dag vrij kiezen. Je kan dus ook een andere sluitingsdag te nemen. Op verzoek van één of meerdere handelaars worden de periodes vastgelegd waarin mag worden afgeweken van de sluitingsdag.

  

Goedgekeurde afwijking op wekelijkse rustdag 2022

Het college van burgemeester en schepenen keurde in de zittingen van 10 en 17 december 2021 onderstaande afwijkingen goed:

 • Maandag 3 januari 2022 t.e.m. zondag 9 januari 2022
 • Maandag 24 januari 2022 t.e.m. zondag 30 januari 2022
 • Maandag 28 februari 2022 t.e.m. zondag 6 maart 2022
 • Maandag 28 maart 2022 t.e.m. zondag 3 april 2022
 • Maandag 6 juni 2022 t.e.m. zondag 12 juni 2022
 • Maandag 27 juni 2022 t.e.m. zondag 3 juli 2022
 • Maandag 25 juli 2022 t.e.m. zondag 31 juli 2022
 • Maandag 29 augustus t.e.m. zondag 4 september 2022
 • Maandag 26 september 2022 t.e.m. zondag 2 oktober 2022
 • Maandag 31 oktober 2022 t.e.m. zondag 6 november 2022
 • Maandag 14 november 2022 t.e.m. zondag 20 november 2022
 • Maandag 21 november 2022 t.e.m. zondag 27 november 2022
 • Maandag 28 november 2022 t.e.m. zondag 4 december 2022
 • Maandag 12 december 2022 t.e.m. zondag 18 december 2022

Voor wie

De afwijking van de sluitingsdag kan aangevraagd worden door:

 • één of meerdere handelaars of ambachtslieden;
 • een vereniging van handelaars of ambachtslieden. 

Voorwaarden

Er zijn twee voorwaarden verbonden aan de aanvraag:

 • de wekelijkse rustdag moet minstens zes maanden lang op dezelfde dag genomen worden;
 • de afwijkende rustdag moet op een duidelijke en van buitenaf zichtbare manier vermeld worden.

Procedure

Je vraagt de afwijking van de sluitingsdag, minstens 1 maand op voorhand, schriftelijk (per brief, fax of e-mail) aan gericht naar het college van burgemeester en schepenen met de vermelding van:

 • de periode waarvoor je een afwijking wil krijgen;
 • jouw motivatie.  

Bedrag

Gratis.

Afhandeling

Je wordt op de hoogte gebracht van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen via brief of e-mail (indien vermeld bij de aanvraag).

Regelgeving

De gemeente kan jaarlijks maximaal 15 afwijkingen toestaan. En dit enkel naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten.

De afwijking is van toepassing op elke handelaar in Lochristi en wordt steeds gegeven voor een volledige week.

Onder verplichte sluitingsuren wordt verstaan dat de kleinhandelszaken mogen open zijn voor het publiek:

 • van 5u tot 21u op vrijdag en de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan.
  Als de wettelijke feestdag op een maandag valt, dan is een opening tot 21u toegestaan op de zaterdag ervoor;
 • van 5u tot 20u, op andere dagen;
 • van 18u tot 7u voor nachtwinkels;
 • van 5u tot 20u voor phoneshops.

Uitzonderingen

De bepalingen voor de wekelijkse rustdag en verplicht sluitingsuur zijn niet van toepassing voor:

 • videotheken;
 • winkels waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verkoop van:
  • kranten, tabak, tijdschriften, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij;
  • consumptie-ijs in individuele porties;
  • brandstoffen en olie voor auto's.

Meer info

Neem ook een kijkje op de website van FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Openingsuren & contact

Lokale economie

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Tel.
09 326 88 28 (enkel op vrijdag)
e-mail
lokale.economie@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag gesloten