Afwijking sluitingsdag

Als handelaar ben je volgens de wet verplicht om één rustdag per week in te lassen en bestaat er een regeling m.b.t. verplichte sluitingsuren.

De wekelijkse rustdag is in het algemeen een ononderbroken periode van 24 uur. Als handelaar kan je die dag vrij kiezen. Je kan dus ook een andere sluitingsdag te nemen. Op verzoek van één of meerdere handelaars worden de periodes vastgelegd waarin mag worden afgeweken van de sluitingsdag.

   

Goedgekeurde afwijking op wekelijkse rustdag 2024

Het college van burgemeester en schepenen besliste in de zittingen van 17, 24 november en 8 december 2023 over de afwijkingen op de wekelijkse rustdag voor volgende periodes:

 • Maandag 01 januari t.e.m. zondag 07 januari
 • Maandag 22 januari t.e.m. zondag 28 januari
 • Maandag 01 juli t.e.m. zondag 07 juli
 • Maandag 22 juli t.e.m. zondag 28 juli
 • Maandag 30 september t.e.m. zondag 06 oktober
 • Maandag 28 oktober t.e.m. zondag 03 november
 • Maandag 18 november t.e.m. zondag 24 november
 • Maandag 25 november t.e.m. zondag 01 december
 • Maandag 16 december t.e.m. zondag 22 december

Deze afwijkingen gelden voor alle handelszaken op het grondgebied van de gemeente Lochristi.

   

Goedgekeurde afwijking op sluitingsuur 2024

Het college van burgemeester en schepenen besliste in de zitting 16 februari 2024 over de afwijkingen van het sluitingsuur op onderstaande dag:

 • Woensdag 27 maart tot 21 uur

Deze afwijkingen gelden voor alle handelszaken op het grondgebied van de gemeente Lochristi.

Voor wie

De afwijking van de sluitingsdag kan aangevraagd worden door:

 • één of meerdere handelaars of ambachtslieden;
 • een vereniging van handelaars of ambachtslieden. 

Voorwaarden

Er zijn twee voorwaarden verbonden aan de aanvraag:

 • de wekelijkse rustdag moet minstens drie maanden lang op dezelfde dag genomen worden;
 • de afwijkende rustdag moet op een duidelijke en van buitenaf zichtbare manier vermeld worden.

Procedure

Je vraagt de afwijking van de sluitingsdag, minstens 1 maand op voorhand, schriftelijk (per brief, fax of e-mail) aan met de vermelding van:

 • de periode waarvoor je een afwijking wil krijgen;
 • jouw motivatie.  

Bedrag

Gratis.

Afhandeling

Je wordt op de hoogte gebracht van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen via brief of e-mail (indien vermeld bij de aanvraag).

Regelgeving

De gemeente kan jaarlijks maximaal 15 afwijkingen toestaan. En dit enkel naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten.

De afwijking is van toepassing op elke handelaar in Lochristi en wordt steeds gegeven voor een volledige week.

Onder verplichte sluitingsuren wordt verstaan dat de kleinhandelszaken mogen open zijn voor het publiek:

 • van 5u tot 21u op vrijdag en de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan.
  Als de wettelijke feestdag op een maandag valt, dan is een opening tot 21u toegestaan op de zaterdag ervoor;
 • van 5u tot 20u, op andere dagen;
 • van 18u tot 7u voor nachtwinkels;
 • van 5u tot 20u voor phoneshops.

Uitzonderingen

De bepalingen voor de wekelijkse rustdag en verplicht sluitingsuur zijn niet van toepassing voor:

 • videotheken;
 • winkels waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verkoop van:
  • kranten, tabak, tijdschriften, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij;
  • consumptie-ijs in individuele porties;
  • brandstoffen en olie voor auto's.

Meer info

Neem ook een kijkje op de website van FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Openingsuren & contact

Lokale economie

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Tel.
09 326 88 00
e-mail
lokale.economie@lochristi.be

De gemeentediensten zijn open op afspraak.