Afwijking sluitingsdag

Als handelaar ben je volgens de wet verplicht om één rustdag per week in te lassen en bestaat er een regeling m.b.t. verplichte sluitingsuren.

 

De wekelijkse rustdag is in het algemeen een ononderbroken periode van 24 uur. Als handelaar kan je die dag vrij kiezen. Je kan dus ook een andere sluitingsdag te nemen. Op verzoek van één of meerdere handelaars worden de periodes vastgelegd waarin mag worden afgeweken van de sluitingsdag.

Voor wie

De afwijking van de sluitingsdag kan aangevraagd worden door:

 • één of meerdere handelaars of ambachtslieden;
 • een vereniging van handelaars of ambachtslieden. 

Voorwaarden

Er zijn twee voorwaarden verbonden aan de aanvraag:

 • de wekelijkse rustdag moet minstens zes maanden lang op dezelfde dag genomen worden;
 • de afwijkende rustdag moet op een duidelijke en van buitenaf zichtbare manier vermeld worden.

Procedure

Je vraagt de afwijking van de sluitingsdag, minstens 1 maand op voorhand, schriftelijk (per brief, fax of e-mail) aan gericht naar het college van burgemeester en schepenen met de vermelding van:

 • de periode waarvoor je een afwijking wil krijgen;
 • jouw motivatie.  

Bedrag

Gratis.

Afhandeling

Je wordt op de hoogte gebracht van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen via brief of e-mail (indien vermeld bij de aanvraag).

Regelgeving

De gemeente kan jaarlijks maximaal 15 afwijkingen toestaan. En dit enkel naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten.

De afwijking is van toepassing op elke handelaar in Lochristi en wordt steeds gegeven voor een volledige week.

Onder verplichte sluitingsuren wordt verstaan dat de kleinhandelszaken mogen open zijn voor het publiek:

 • van 5u tot 21u op vrijdag en de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan.
  Als de wettelijke feestdag op een maandag valt, dan is een opening tot 21u toegestaan op de zaterdag ervoor;
 • van 5u tot 20u, op andere dagen;
 • van 18u tot 7u voor nachtwinkels;
 • van 5u tot 20u voor phoneshops.

Uitzonderingen

De bepalingen voor de wekelijkse rustdag en verplicht sluitingsuur zijn niet van toepassing voor:

 • videotheken;
 • winkels waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verkoop van:
  • kranten, tabak, tijdschriften, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij;
  • consumptie-ijs in individuele porties;
  • brandstoffen en olie voor auto's.

Meer info

Neem ook een kijkje op de website van FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Openingsuren & contact

Bevolkingsdienst

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 00
Fax
09 355 90 51
e-mail
bevolking@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

Onze gemeente- en OCMW-diensten zijn enkel open op afspraak.

NIEUW: Maak online je afspraak. 

Opgelet!

 • Op donderdag kan je je ten laatste aanmelden om 18.45u!
 • Op zaterdag kan je je ten laatste aanmelden om 11.45u!