Bijzonder comité sociale dienst

In het bijzonder comité sociale dienst (BCSD) zetelen 8 leden en een voorzitter. Zij nemen beslissingen omtrent de individuele maatschappelijke dienstverlening en integratie, geven advies i.v.m. aangelegenheden van sociale aard.

De vergaderingen zijn niet openbaar. De voorzitter leidt de vergaderingen en wordt bijgestaan door de hoofdmaatschappelijk werkster of een maatschappelijk werk(st)er in opdracht van de algemeen directeur.