College van burgemeester en schepenen en vast bureau

College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is de uitvoerende macht van de gemeente en bestaat uit de burgemeester, vijf schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst, die als zesde schepen wordt toegevoegd.

Het college is gekozen door en onder de gemeenteraadsleden en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente.

Het is een collegiaal orgaan. Dat wil zeggen dat het enkel samen beslissingen neemt waarvoor alle leden samen verantwoordelijk zijn. Er is wel een taakverdeling: elke schepen volgt die dossiers op die onder zijn of haar bevoegdheden vallen.

Het college vergadert wekelijks. De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het college en leidt de zittingen. Hij wordt bijgestaan door de algemeen directeur en adjunct-algemeen directeur. De vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen zijn niet openbaar en kunnen dus niet bijgewoond worden.

   

Vast bureau

Aansluitend op het college van burgemeester en schepenen vergadert het vast bureau, het uitvoerend orgaan van het OCMW.

De vergaderingen van het vast bureau zijn niet openbaar. De samenstelling van het vast bureau is dezelfde samenstelling als die van het college van burgemeester en schepenen. De voorzitter leidt de zittingen en wordt bijgestaan door de algemeen directeur.

   

Beslissingen

Je kan de beslissingen van het college en vast bureau online raadplegen.

Beslissingen college van burgemeester en schepenen:

Beslissingen vast bureau: