Steunmaatregelen voor handelaars bij hinder door openbare werken

Hieronder vind je een niet-limitatieve lijst van mogelijke tegemoetkomingen bij hinder door openbare werken.

 

Hinderpremie

Als je hinder ondervindt van openbare werken die de toegang tot jouw bedrijf of handelszaak ernstig bemoeilijken, dan kan je onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. De hinderpremie is een forfaitair bedrag dat je krijgt om je te helpen de nodige maatregelen te treffen en als aanmoediging om te blijven ondernemen: www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/kapitaal-en-krediet/hinderpremie.

 

Sluitingspremie

Als je door die openbare werken jouw bedrijf of handelszaak tijdelijk moet sluiten, dan kan je een bijkomende sluitingspremie krijgen van de Vlaamse overheid: www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/kapitaal-en-krediet/bijkomende-sluitingspremie.

 

Waarborgregeling (PMV nv)

Door de waarborgregeling van de Vlaamse overheid krijgen ondernemers makkelijker krediet van de bank. Een KMO die gehinderd wordt door openbare werken, kan voor een periode van max. vijf jaar een Gewestwaarborg krijgen. Die bedraagt maximaal 75 % van het krediet dat ze afsluit ter financiering van het bedrijfskapitaal of ter herfinanciering van lopende schulden op korte termijn. De waarborgregeling steunt op een partnerschap tussen de nv Waarborgbeheer van de PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) en de financiële instellingen die erkend zijn als waarborghouder. Die financiële instellingen kunnen beslissen of verbintenissen van een kleine of middelgrote onderneming onder toepassing van de waarborgregeling vallen. De lijst met de namen van de deelnemende financiële instellingen vind je hier

 

Terugbetaling van voorafbetalingen

Je kan een terugbetaling van vooorafbetalingen aanvragen bij hinder door openbare werken. Wanneer jouw onderneming in de problemen raakt door openbare werken kan je een terugbetaling van voorafbetalingen vragen. Daarvoor richt je een schriftelijke aanvraag aan de Dienst Voorafbetalingen. Bij de aanvraag voeg je een verklaring op eer waarbij je bevestigt dat je schade hebt geleden. Deze verklaring moet ondertekend zijn door een ontvanger, een erkende boekhouder of een accountant. Je kan met hiervoor ook terecht bij de federale Dienst Voorafbetalingen.

Meer info

Voor meer info en hulp over deze tegemoetkomingen verwijzen wij je ook door naar Unizo en/of jouw sociaal secretariaat.

Openingsuren & contact

Openbare Werken

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 03
Fax
09 326 92 33
e-mail
openbare.werken@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

De gemeentediensten zijn open op afspraak.