Algemeen Plan van Aanleg (APA)

APA

In Lochristi werd een Algemeen Plan van Aanleg (APA) opgemaakt voor het grondgebied van Lochristi, als vervanging van het gewestplan omwille van volgende redenen:

 • Een zeer verouderd APA van de deelgemeente Zaffelare, dat nog rechtsgeldig was en regelmatig aanleiding gaf tot problemen.
 • Rechtszekerheid bieden aan een aantal zonevreemde bedrijven, waardoor zij niet tot herlokalisatie werden gedwongen.
 • Behoefte aan een KMO-zone.
 • Inkleuring zonevreemde sportterreinen.
 • Maximale uitbatings- en uitbreidingsmogelijkheden bieden aan de land- en tuinbouwsector.
 • Meer specifieke en meer gedetailleerde bouwvoorschriften.

 

Het APA werd goedgekeurd bij ministrieel besluit van 30 juni 1994 en is nog steeds van toepassing. Net zoals bij een gewestplan hebben we ook hier de verschillende bestemmingszones, met dat verschil dat het APA voor een bepaalde zonering soms meer specifieke voorschriften oplegt (bv. minimale en maximale woondichtheden per ha, verplichte groenzone in verkavelingen met meer dan tien loten, maximale bouwhoogte, enz.).

Voor wie

Van toepassing op bijna alle gronden op het grondgebied van Lochristi.

Voorwaarden

De voorschriften verschillen per zone. Vraag de voorschriften van de betreffende zone die van toepassing is voor uw perceel aan de Dienst Ruimtelijke Ordening.

Uitzonderingen

 • Het APA is niet van toepassing op 3 kleine gebieden van Lochristi:
  • Een gebied tussen Raveschoot en E17.
  • Een gebied ten zuidwesten van Beervelde ter hoogte van de Dendermondse Steenweg.
  • Een gebied aan de zuidoostzijde van Lobos ter hoogte van het kruispunt Ledebeekweg – Poelinkstraat.

   LET OP! Hier is nog steeds het Gewestplan van toepassing.
 • Het APA is ook niet van toepassing op delen waarvoor een BPA of RUP goedgekeurd werd. De voorschriften van het BPA of RUP zijn dan van toepassing. 

Meer info

Het APA Lochristi kan altijd worden ingekeken op de Dienst Ruimtelijke Ordening
Hieronder vind je alvast het ingescande plan, de bijbehorende legende en voorschriften.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Ordening

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 28
Fax
09 326 92 33
e-mail
ruimtelijke.ordening@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

De gemeentediensten zijn open op afspraak.