Gewestplan

De gewestplannen werden voornamelijk opgemaakt in de jaren '70 en legden via inkleuringen de bestemmingen vast van de verschillende delen van een grondgebied (wonen, handel en nijverheid, agrarische activiteiten en andere). Lochristi en zijn deelgemeenten werden destijds opgenomen in het gewestplan "Gentse en Kanaalzone", dat bij koninklijk besluit van 14 september 1977 werd goedgekeurd. In de jaren '90 waren er voor ons grondgebied enkele gewestplanwijzigingen. Met de goedkeuring van het algemeen plan van aanleg Lochristi (APA Lochristi) in 1994 werd het gewestplan voor bijna het volledige grondgebied van Lochristi overschreven door het APA en is het dus niet meer van toepassing op het grootste gedeelte van Lochristi.

 

LET OP!
Indien je zelf wenst na te gaan in welke bestemmingszone (woongebied, agrarisch gebied of ander gebied) jouw eigendom is gelegen, dan moet het APA Lochristi worden geraadpleegd en niet het gewestplan. Als het de bedoeling is het plan te raadplegen met het oog op de aankoop van een gebouw of perceel grond, dan is het ten zeerste aan te raden contact op te nemen met de Dienst Ruimtelijke Ordening.

Voor wie

Het Gewestplan is van toepassing op slechts 3 kleine gebieden op het grondgebied van Lochristi:

  • Een gebied tussen Raveschoot en E17.
  • Een gebied ten zuidwesten van Beervelde ter hoogte van de Dendermondse Steenweg.
  • Een gebied aan de zuidoostzijde van Lobos ter hoogte van het kruispunt Ledebeekweg – Poelinkstraat.

Voorwaarden

De voorschriften verschillen per zone. Vraag de voorschriften van de betreffende zone die van toepassing is voor uw perceel aan de Dienst Ruimtelijke Ordening.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Ordening

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 28
Fax
09 326 92 33
e-mail
ruimtelijke.ordening@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

De gemeentediensten zijn open op afspraak.