Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)

Dit zijn gemeentelijke bestemmingsplannen die voor een bepaald deel van het grondgebied worden opgemaakt. Het is een verfijning van gewestplannen of andere plannen van aanleg zoals het APA Lochristi. Naast de verdere uitwerking van de bestemming van de grond worden ook specifieke voorschriften opgelegd zoals: aantal bouwlagen, kroonlijsthoogte, dakhelling, materialen en dergelijke meer. 

Voor wie

Enkel voor de gronden gelegen binnen de grenzen van de goedgekeurde BPA’s.

 • Volgende BPA’s zijn nog van toepassing in Lochristi:
  • BPA nr. 2: wijziging wijk Hijfte-kerk
   Dit BPA werd goedgekeurd op 21 juni 1999. Het BPA heeft de zone rond Hijfte kerk ingekleurd in verschillende zones (zone voor wegenis, zone voor open bebouwing, zone voor gesloten bebouwing, zone voor kassen, zone voor openbaar groen, zone voor openbaar nut, zone voor koeren, erven en tuinen…).
  • BPA nr. 3: nieuw gemeentehuis
   Het BPA werd goedgekeurd op 8 september 1980. Het BPA heeft de ruime omgeving van het gemeentehuis ingekleurd  in verschillende zones met centraal een grote zone voor openbaar nut en een zone voor openbaar park.  Daarnaast is er een zone voor wegenis en een zone voor woningen, met bijbehorende bijgebouwen, achterbouwen en tuinen voorzien.

   Het RUP Gemeentehuis vervangt het verouderde BPA.
  • BPA nrs. 7, 8 en 9: Sectoraal BPA zonevreemde recreatie
   De gemeente heeft een BPA opgemaakt voor volgende zonevreemde sport-, jeugd- en recreatieterreinen:
   - nr. 7: Moleneinde, Zaffelare;
   - nr. 8: Hijfte-Center, Hijfte;
   - nr. 9: Kloosterstraat, Beervelde.
   De BPA’s zijn goedgekeurd op 8 juni 2005.  Er worden steeds 2 zones ingekleurd: een zone voor jeugdwerking en een zone voor buffergroen. 

Voorwaarden

De voorschriften verschillen per BPA. Vraag de voorschriften van het betreffende BPA dat van toepassing is voor uw perceel aan de Dienst Ruimtelijke Ordening.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Ordening

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 28
Fax
09 326 92 33
e-mail
ruimtelijke.ordening@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

De gemeentediensten zijn open op afspraak.