Begraving of crematie

Begraafplaats

Als een persoon overlijdt kunnen de nabestaanden kiezen voor een begraving of een crematie.

  • Bij begraving: gewone grond, erepark (enkel oud-strijders) of grafkelder.
  • Bij crematie: strooiweide, columbarium, gewone grond op het urnenveld, urnenkelder of gezamenlijk perceel.

Voor wie

Zowel niet-inwoners als inwoners.

Procedure

Een overlijden moet je uiterlijk na twee werkdagen aangeven bij de Dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar de persoon is overleden:

  • De aangifte gebeurt meestal door de begrafenisondernemer.
  • Wanneer je zelf aangifte wil doen, moet je vergezeld zijn van een tweede (meerderjarig) persoon. Hij/zij zal ook de akte van overlijden moeten ondertekenen.

De begrafenis zelf gebeurt maximum zeven werkdagen na het overlijden. 

Wat meebrengen

Bij aangifte van een begraving breng je het volgende mee:

  • de overlijdensakte (medisch attest);
  • het trouwboekje;
     LET OP! Indien de persoon ongehuwd was, breng je het trouwboekje van de ouders mee.
  • de identiteitskaart van de overledene, van de aangever en van de getuige;
  • als de begrafenis niet in Lochristi plaatsvindt, heb je een toelating tot begraven nodig van de gemeente waar de begrafenis plaatsvindt.

Bij crematie heb je de aanvraag tot crematie en een fotokopie van de identiteitskaart van de aanvrager nodig.

Bedrag

Voor elke type graf zijn verschillende tarieven van toepassing. Voor meer informatie kan je terecht op de Dienst Burgerlijke Stand of kan je het tariefreglement onderaan deze pagina raadplegen.

Uitzonderingen

Bij de vaststelling van een gewelddadig of verdacht overlijden is ook een toelating tot begraven nodig van de procureur des Konings.

Meer info

Alle informatie over begrafenisondernemers in België vind je op www.funebra.be.

Openingsuren & contact

Burgerlijke Stand

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 00
Fax
09 326 92 33
e-mail
burgerlijke.stand@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur en 13.30 tot 19 uur

Onze gemeente- en OCMW-diensten zijn enkel open op afspraak!