Laatste wilsbeschikking

Als je dat wil kan je schriftelijk laten vastleggen wat er met jouw lichaam moet gebeuren na jouw overlijden. in de laatste wilsbeschikking kan je aangeven:

 • of je kiest voor begrafenis of een crematie
 • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
 • in welke gemeente je laatste rustplaats zal zijn (in België of in het buitenland)
 • en of je een uitvaartcontract hebt. 

   

Wat zijn de wettelijke mogelijkheden na een overlijden? 

 • de begraving van de as op een begraafplaats
 • bijzetting van de as in de urnenmuur (columbarium)
 • uitstrooiing van de as:
  • in een strooiweide op een begraafplaats
  • op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee
 • begraving of verstrooiing van de as buiten de begraafplaats (dit kan enkel wanneer de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders of voogd van een minderjarige)
 • begraving, verstrooiing of bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats. 

   

Ook het ritueel van de plechtigheid kan je bepalen:

 • katholieke godsdienst;
 • protestantse godsdienst;
 • anglicaanse godsdienst;
 • orthodoxe godsdienst;
 • joodse godsdienst;
 • islamitische godsdienst;
 • vrijzinnige levensovertuiging;
 • neutraal filosofische overtuiging.

Voor wie

Alle inwoners van Lochristi.

LET OP! Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je vertegenwoordigd zijn door één van jouw ouders.

Procedure

Een laatste wilsbeschikking kan je op de volgende manieren aangeven:

 • op het e-loket (zie knop onderaan deze pagina). 
 • via e-mail

Wat meebrengen

Jouw identiteitskaart.

Bedrag

Gratis.

Afhandeling

 • Aan de hand van jouw verklaring wordt een document opgemaakt dat je moet ondertekenen.
 • Je krijgt een ontvangstbewijs van deze verklaring.

Regelgeving

 • Je kan op ieder ogenblik jouw verklaring herzien of intrekken.
 • De Dienst Burgerlijke Stand controleert bij de aangifte van overlijden of er een laatste wilsbeschikking geregistreerd werd en gaat na of de wensen van de overledene gerespecteerd worden.
 • Indien het overlijden in een andere gemeente dan die van de hoofdverblijfplaats heeft plaatsgehad, dan moet de gemeente van de hoofdverblijfplaats de gemeente van overlijden de informatie over de laatste wilsbeschikking overmaken.

E-loket

 • Attest wijze van teraardebestelling

  Formulier

Openingsuren & contact

Dienst burgerzaken

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 00
Fax
09 355 90 51
e-mail
bevolking@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

De gemeentediensten zijn open op afspraak.

Maak online je afspraak met de dienst burgerzaken.

Opgelet!

 • Op donderdag kan je je ten laatste aanmelden om 18.45u!
 • Op zaterdag kan je je ten laatste aanmelden om 11.45u!