naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Uitbreiding onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen

ma 19 juni 2023 om 00:00
Er mag geen water meer worden opgepompt uit een aantal onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in onze gemeente. De gouverneur van Oost-Vlaanderen besliste dat wegens de aanhoudende droogte en zeer lage waterstanden. Het verbod komt bovenop het semi-permanente onttrekkingsverbod.

Uitbreiding onttrekkingsverbod

In 14 van de 139 onttrekkingszones is de kritische drempelwaarde onderschreden, in 9 onttrekkingszones is die drempel bereikt of zal die eerstdaags bereikt worden. De komende weken wordt bovendien weinig tot geen neerslag verwacht. 

Daarom besliste de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, om in al deze gebieden een tijdelijk onttrekkingsverbod in te voeren. Dat betekent dat je er niet zomaar water mag oppompen.

Dit algemene provinciale verbod ging in op vrijdag 16 juni en geldt tot de waterpeilen hersteld zijn. 

Concreet mag er dus vanaf 16 juni 2023 geen water opgepompt worden uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in deze 23 bijkomende onttrekkingszones:

 • OVL-256: Ronse
 • OVL-267: Molenbeek/Beiaardbeek – afwaarts deel
 • OVL-269: Schelde van monding Grote/Zwarte Spierbeek (excl.) tot monding Molenbeek (incl.) rechter Schelde-oever
 • OVL-275: Molenbeek/Plankebeek
 • OVL-286: Dender van monding Molenbeek/Wolfputbeek (excl.) tot monding Hoezebeek (excl.)
 • OVL-294: Mark van monding Scheibeek (excl.) tot monding in Dender
 • OVL-301: Afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal tot Kanaal Gent-Oostende (excl.)
 • OVL-303: Waterloop van de Hoge Landen
 • OVL-656: Mark van monding Scheibeek (excl.) tot monding in Dender
 • OVL-663: Moervaart van monding Oostvaart (excl.) tot monding kanaal Gent-Terneuzen
 • OVL-673: Afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal van Kanaal Gent-Oostende (excl.) tot monding Vaart van Eeklo
 • OVL-695: Dender tot monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl.)
 • OVL-696: Dender tot monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl.)
 • OVL-1041: Zuidlede
 • OVL-257: Schelde van monding Molenbeek/Gondebeek (excl.) tot monding Molenbeek/Grote Beek (excl.)
 • OVL-263: Schelde van monding Molenbeek/Grotebeek (excl.) tot monding Oostveergote (incl.)
 • OVL-279: Zuidlede
 • OVL-309: Leopoldkanaal van monding Moerhuizewatergang (excl.) tot monding 085/87001 (incl.)
 • OVL-315: Oude Schelde vanaf Gentbruggesluis + Schelde tot monding Molenbeek/Gondebeek (excl.)
 • OVL-316: Schelde van monding Molenbeek/Gondebeek (excl.) tot monding Molenbeek/Grote Beek (excl.)
 • OVL-322: Schelde van monding Molenbeek/Gondebeek (excl.) tot monding Molenbeek/Grote Beek (excl.)
 • OVL-324: Zwalmbeek tot monding Molenbeek (excl.)
 • OVL-701: Leopoldkanaal van monding Moerhuizewatergang (excl.) tot monding 085/87001 (incl.)

Er is ook nog altijd een een semi-permanent onttrekkingsverbod van kracht voor alle ecologisch zeer kwetsbare waterlopen in Oost-Vlaanderen. Dat verbod geldt sowieso nog t.e.m. 31 oktober.

Uitzonderingen

 • Onttrekkingen met weidepompen (zowel mechanisch als op zonne- of windenergie) voor drenking van vee in weides
 • Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief is
 • Onttrekkingen voor het vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen zo te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is.
 • Voor wat betreft het onttrekkingszone 303 kan water worden onttrokken uit het deel van de Waterloop van de Hoge Landen (waterloop nr. O8010) tussen de kruising met de Schoorstraat en de kruising met de spoorweg, 1.125 m afwaarts wanneer het peil van het meetpunt aan pompstation Watermolen te Verrebroek met stationsnummer K04_021 hoger is dan 1,25 mTAW. Dit peil dient voor onttrekking gecontroleerd te worden via https://www.waterinfo.be/station/01K04_021.

Geen maatregelen voor drinkwater

De drinkwatervoorziening komt momenteel niet in het gedrang. Er is nog voldoende leidingwater. Maatregelen om het drinkwaterverbruik te beperken - zoals b.v. een sproeiverbod - zijn nog niet nodig.

Uiteraard is het altijd een goede ingesteldheid om zuinig om te springen met leidingwater en niet-essentieel verbruik te vermijden.

Krijg concrete tips om drink- én regenwater te besparen bij droogte

Meer informatie

Alle informatie over het tijdelijke en semi-permanente onttrekkingsverbod vind je op de website van de gouverneur van Oost-Vlaanderen.

Nieuwsoverzicht
captatieverbod

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 04
Fax
09 326 92 33
e-mail
milieu@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

De gemeentediensten zijn open op afspraak.

Lees meer artikels over