naar inhoud

GECORO zoekt deskundigen

di 2 april 2019 om 06:00
Heb je een deskundige mening over ruimtelijke ordening en planning? Stel je dan vóór 30 april kandidaat voor onze gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO). En help mee ons beleid vorm te geven.

Wat doet de GECORO?

De GECORO geeft het gemeentebestuur advies over het ruimtelijk beleid in Lochristi, als onderdeel van een wettelijke procedure (b.v. bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, planologische attesten, beleidsplannen, verordeningen of op eigen initiatief.

 

Wie zit er in de GECORO?

  • Vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke geledingen: B.v. werkgevers- en werknemersorganisaties, verenigingen  van handelaars, milieu- en natuurverenigingen, enz. De gemeente vraagt de verenigingen hun vertegenwoordigers voor te dragen
  • Deskundigen: Zij hebben voeling met of kennis van ruimtelijke ordening en/of wonen, mobiliteit, stedenbouw, erfgoed, waterhuishouding, sport en recreatie, inspraak en participatie, onderwijs…. Voor elk effectief lid is er ook een plaatsvervanger.

 

Oproep

Heb je een deskundige mening over ruimtelijke ordening en planning? Stel je dan vóór 30 april kandidaat voor de GECORO als deskundige via ruimtelijke.ordening@lochristi.be of per brief (GECORO, Dorp-West 52, 9080 Lochristi).

Deskundigheid in ruimtelijke ordening is zeker niet enkel kwestie van diploma’s. Praktijkkennis of ervaring door de uitoefening van een specifiek beroep of door een engagement in een wijk- of actiecomité, kunnen net zo belangrijk zijn. Je moet deze deskundigheid wel voldoende motiveren in je kandidatuurstelling.

 

Meer info?

Ellen De Mey
Secretaris GECORO
09 326 88 25 
ellen.de.mey@lochristi.be 

Nieuwsoverzicht
Deskundigen voor Gecoro

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Ordening

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 28
Fax
09 326 92 33
e-mail
ruimtelijke.ordening@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur