naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Neem zelf deel aan het beleid!

ma 4 maart 2019 om 06:00
Heb je een mening over vrije tijd of gewoon goede ideeën? En wil je niet aan de zijlijn staan maar wel helpen om van Lochristi een nóg betere plek te maken om te wonen, te leven en te werken? Stel je dan kandidaat voor een adviesraad en sta ons bij met raad en daad!

Na de gemeenteraad stellen we nu ook de gemeentelijke adviesraden opnieuw samen. Die adviesraden geven op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief advies over beleidsbeslissingen.


De adviesraden bestaan uit individuele burgers, vertegenwoordigers van verenigingen, deskundigen en afgevaardigden van de politieke partijen in de gemeenteraad. Minstens één derde van de leden van elke adviesraad zijn vrouwen.

Je kan je nu kandidaat stellen voor één van onderstaande adviesraden. Voor de andere adviesraden volgt later nog een oproep.

 

Bibliotheekcommissie

 • Samenstelling: 7 afgevaardigden van de politieke fracties en 7 vertegenwoordigers van de gebruikers en de socio-culturele verenigingen, de schepen van Bibliotheek, de cultuurambtenaar en de bibliothecaris
 • Voorwaarden: min. 18 jaar, inwoner van Lochristi, lid van de bibliotheek of een socio-culturele vereniging/instelling van Lochristi vertegenwoordigen
 • Aantal vergaderingen/jaar: 4
 • Deadline kandidatuur: 29 maart
 • Meer info: Petra Bogaert, bibliotheek, 09 356 60 73, bibliotheek@lochristi.be 

 

Gemeentelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (GAPH)

 • Samenstelling: individuele burgers, schepen van Sociale Zaken, ambtenaar, OCMW-afgevaardigde
 • Voorwaarden: inwoner van Lochristi, andersvalide zijn of lid van een andersvaliden-vereniging, werken in de andersvalidensector of (privé of professioneel) ervaringsdeskundige
 • Aantal vergaderingen/jaar: min. 4
 • Deadline kandidatuur: 22 maart
 • Meer info: Ilse Roskams, 09 355 11 80 of gaph@lochristi.be 

 

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)

 • Samenstelling:
     - stemgerechtigd: 1 vertegenwoordiger per vereniging erkend door de hogere overheid en actief in Lochristi rond ontwikkelingssamenwerking
     - niet-stemgerechtigd: schepen van Ontwikkelingssamenwerking, max. 3 afgevaardigden van de meerderheid + max. 1 afgevaardigde van elke politieke fractie van de oppositie
 • Voorwaarden: inwoner van Lochristi, lid van een erkende vereniging voor ontwikkelingssamenwerking en voorgedragen door deze vereniging
 • Aantal vergaderingen/jaar: min 2
 • Deadline kandidatuur: 29 maart
 • Meer info: schepen Janine Stadeus, 0477 30 79 47 of gros@lochristi.be 

 

Jeugdraad

 • Samenstelling:
     - stemgerechtigd: geïnteresseerde jongeren, vertegenwoordigers Lootse jeugdverenigingen, in Lochristi wonende afgevaardigde van leerlingenraad van Lootse secundaire onderwijsinstelling, eventuele bijkomende afgevaardigden van jeugdwerkinitiatieven of andere organisaties
     - niet-stemgerechtigd: afgevaardigden van elke school in Lochristi, schepen van Jeugd, ambtenaren jeugddienst, politieke vertegenwoordigers, geïnteresseerde inwoners
 • Voorwaarden: voor de geïnteresseerde jongeren: min. 16 en max. 35 jaar zijn, geen politiek mandaat uitoefenen - voor de overige vertegenwoordigers en geïnteresseerde inwoners: min. 16 jaar
 • Aantal vergaderingen/jaar: 2
 • Meer info: jeugddienst, 09 355 65 66, jeugdraad@lochristi.be 

 

Lokaal overleg kinderopvang

 • Samenstelling: vertegenwoordigers opvanginitiatieven en verenigingen, afgevaardigde van elke Lootse basisschool, afgevaardigden van oudercomités en andere mogelijke gebruikers, schepen van Kinderopvang en Welzijn, politieke vertegenwoordigers, afgevaardigden van sport- en jeugddienst
 • Aantal vergaderingen/jaar: min. 2
 • Meer info? jeugddienst, 09 355 65 66, jeugdwelzijn@lochristi.be

 

Ouderenadviesraad

 • Samenstelling:
     - stemgerechtigde leden: min. 1 vertegenwoordiger per ouderenvereniging, individuele burgers
     - niet-stemgerechtigde leden: ambtenaar, schepen van Ouderenbeleid, OCMW-vertegenwoordiger, gecoöpteerde leden
 • Voorwaarden: ouder zijn dan 55 jaar en geen politiek mandaat uitoefenen
 • Aantal vergaderingen/jaar: min. 4
 • Deadline kandidatuur: 22 maart
 • Meer info: Hilde De Brabander, ouderenbeleidscoördinator, 09 326 97 76, ouderen@lochristi.be of voorzitter Gilberte Van Gelder, 09 355 08 74, gilberte.vangelder@telenet.be

 

Sportraad

 • Samenstelling: individuele burgers met sportieve ervaring of expertise en vertegenwoordigers sportinitiatieven (verenigingen, projecten, scholen, …), ambtenaren van de sportdienst en de schepen van Sport zetelen als waarnemers
 • Aantal vergaderingen/jaar: ong. 6/jaar
 • Deadline kandidatuur: 29 maart
 • Meer info: Peter Geers, sportfunctionaris, 09 355 26 92, sport@lochristi.be
Nieuwsoverzicht