Land- en Tuinbouwraad

De Land- en Tuinbouwraad heeft een adviserende functie naar het college en de gemeenteraad over materies die de land- en tuinbouwers van onze gemeente aanbelangen.

Deze raad zorgt voor afstemming en overleg tussen lokale ondernemingen en het gemeentebeleid en wil het overleg tussen belangenverenigingen onderling bevorderen.