Verhardingen in de tuin

iStock - geogif

Plannen om verharding aan te leggen in je tuin?

Hoe ga je om met verhardingen in je tuin zoals een terras, oprit, wandelpad,…? Het teveel aan verharding zorgt er voor dat er minder regenwater in de grond dringt. Rioleringen kunnen hierdoor de plotse en massale toevloed van regenwater na een felle regenbui niet verwerken. Anderzijds houden stenen langer warmte vast, wat in de zomer kan leiden tot hittestress.

 

Wat is verharding?

Verhardingen zijn alle materialen die de natuurlijke bodem op een kunstmatige manier afdekt. Naargelang het type verharding kunnen de materialen (niet-)waterdoorlatend, waterpasserend of infiltrerend zijn. Dit betekent dat ook kunstgras, kiezels, dolomiet, … verhardingen zijn.

Ook zwembaden, zwemvijvers en siervijvers worden beschouwd als verhardingen.

 

De wetgeving in een notendop

De hemelwaterverordening

Vanaf 40 m² moet elke verharding voldoen aan de regels van hemelwaterverordening. In eerste instantie moet regenwater zoveel mogelijk hergebruikt worden. Vervolgens moet het resterende gedeelte van het hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd. Als laatste wordt het overtollige hemelwater vertraagd afgevoerd.

Meer info over de hemelwaterverordening kan teruggevonden worden op https://omgeving.vlaanderen.be/nl/hemelwater-verordening.

Vergunningsplicht

In principe zijn alle verhardingen vergunningsplichtig. Enkel de strikt noodzakelijke verhardingen en verhardingen in zij- en achtertuin zijn vrijgesteld van vergunning mits ze:

  • Ze worden uitgevoerd binnen een straal van 30 m van een hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte residentiële woning.
  • Ze niet strijdig zijn met de voorschriften van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzonder plannen van aanleg of verkavelingsvoorschriften jonger dan 15 jaar

1 - Strikt noodzakelijke verhardingen

De verhardingen naar de voordeur (vuistregel: maximaal 1,5 m breed) en naar de garage (vuistregel: maximaal 3 meter breed) worden beschouwd als strikt noodzakelijke verhardingen.

Een vergunning is wel altijd nodig voor parkeerplaatsen in de voortuin.

2 – Verharding in zij- en achtertuin

Alle verhardingen in zij- en achtertuin zijn vrijgesteld van vergunning onder bijkomende voorwaarden:

  • Ze worden ingeplant tot op 1 m van de perceelsgrens of tot tegen een bestaande scheidingsmuur.
  • De gezamenlijke oppervlakte van alle verhardingen in zij- en achtertuin mag niet meer dan 80m² bedragen.
  • Deze vrijstelling geldt niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van parkgebied.

Het is dus raadzaam om je te informeren bij de dienst Ruimtelijke Ordening (ruimtelijke.ordening@lochristi.be).

 

Behandeling van de omgevingsaanvraag

Het is binnen de gemeente gangbaar dat verhardingen kleiner dan 30% van de voortuin in aanmerking komen voor vergunning. Uitzonderlijk worden er verhardingen tot maximaal 50% van de voortuin toegestaan indien de aanvraag is in functie van de uitvoering van een vrij beroep of handelsactiviteit.

Bij de beoordeling van vergunningsplichtige verhardingen in de zij- en achter zal rekening gehouden worden met de reeds aanwezige verhardingen en de draagkracht van het perceel.

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 04
Fax
09 326 92 33
e-mail
milieu@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

De gemeentediensten zijn open op afspraak.