RUP Opel Van Acker - Proefbrouwerij

Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan of RUP is een juridisch document dat de ruimtelijke ordening vastlegt van een bepaald gebied. Kortom, een RUP bepaalt de toekomst van een gebied. Alle toekomstige ontwikkelingen worden aan dit plan getoetst. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften van een RUP levert het gemeentebestuur omgevingsvergunningen af.

Waarom een RUP Opel Van Acker -  Proefbrouwerij?

RUP Opel Van Acker -  Proefbrouwerij wordt opgemaakt in uitvoering van goedgekeurd planologische attest. Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen.

Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting van 28 april 2023 de start- en procesnota voor de ruimtelijke uitvoeringsplannen ‘RUP Bouwmaterialen De Wilde’ en ‘RUP Opel Van Acker - Proefbrouwerij’ gezamenlijk goed.

Procedure

Er wordt een eerste publieke raadpleging en adviesronde georganiseerd van 8 mei t.e.m. 6 juli 2023. Deze inspraakronde is ter kennisgeving van beide start- en procesnota’s, en geeft de inwoners van Lochristi en/of andere belanghebbenden de kans om zich te informeren over de plannen, evenals om te participeren.

Dossier inkijken

Gedurende de inspraakronde liggen beide start- en procesnota’s ook ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening in het gemeentehuis, Dorp-West 52, 9080 Lochristi.

Maak een afspraak om langs te komen via 09 326 88 28 ofruimtelijke.ordening@lochristi.be.

Participatiemoment

Krijg je graag meer uitleg? Op 17 mei 2023 zal er tussen 18 uur en 20 uur een participatiemoment voor beide RUP's worden georganiseerd in de gemeenteraadszaal van het gemeentehuis van Lochristi, Dorp-West 52, 9080 Lochristi.

Reacties indienen

Heb je opmerkingen over de startnota van het ruimtelijke uitvoeringsplan? Bezorg die schriftelijk aan het lokaal bestuur van Lochristi ten laatste op 6 juli 2023.

  • Stuur een aangetekende brief naar het college van burgemeester en schepenen, Dorp-West 52, 9080 Lochristi.
  • Geef je opmerkingen af tegen ontvangstbewijs aan de dienst Ruimtelijke Ordening. Maak op voorhand een afspraak via 09 326 88 28 of viaruimtelijke.ordening@lochristi.be.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Ordening

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 28
Fax
09 326 92 33
e-mail
ruimtelijke.ordening@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

De gemeentediensten zijn open op afspraak.