Vogelgriep

Pixabay - klimkin

Preventieve maatregelen

Er werd opnieuw vogelgriep vastgesteld in ons land. Om het pluimvee beter te beschermen worden de basismaatregelen vanaf 15 november verstrengd en geldt er een ophokplicht. Onderstaande (preventieve) maatregelen tegen het vogelgriepvirus zijn vanaf 15 november van kracht. Deze maatregelen gelden zowel voor professionelen als hobbyhouders:

 
1. Alle pluimvee, hobbypluimvee en vogels, uitgezonderd loopvogels, moeten worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.

2. Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.

3. Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
 
Deze maatregelen moeten helpen vermijden dat pluimvee van bedrijven en hobbyhouders in contact komen met wilde vogels die besmet zijn met het vogelgriepvirus en helpen dus om deze dieren te beschermen.

 

Dode vogels

Tref je tijdens een periode van vogelgriep een dode vogel aan, raak deze dan zeker niet aan en meld dit aan het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) via het gratis nummer 0800 99 777. Zij komen de vogel dan ophalen voor verder onderzoek.

 

Informatie

Een volledig overzicht van de maatregelen vind je op de website van het FAVV, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Call center vogelgriep: 0800 99 777

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 04
Fax
09 326 92 33
e-mail
milieu@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

De gemeentediensten zijn open op afspraak.