Lokaal Energie- en KlimaatPact (LEKP 2.0)

Pixabay - Fietzfotos

Op 4 juni 2021 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Energie- en Klimaatpact definitief goed. Het pact wil de Vlaamse steden en gemeenten ondersteunen in het behalen van concrete doelstellingen en bouwt voort op reeds ingeburgerde initiatieven zoals het Burgemeestersconvenant 2030.

De gemeenteraad van Lochristi ging op 30 augustus 2021 akkoord met de ondertekening van het Lokaal Energie- en KlimaatPact 1.0.

Intussen scherpte de Vlaamse Overheid de doelstellingen aan om een vluggere transitie mogelijk te maken. Op 8 juli 2022 werd op die manier het Lokaal Energie- en KlimaatPact 2.0 gelanceerd.

Op 28 november 2022 ondertekende de gemeente deze nieuwe doelstellingen. 

 

Vier werven

De focus van het energie- en klimaatpact ligt op vier werven met engagementen tegen 2030:

Werf 1: vergroening

 • Eén boom extra per Vlaming.
 • Eén halve meter extra haag of geveltuinbeplanting per Vlaming.  
 • Eén extra natuurgroenperk per 1000 inwoners.

Werf 2: energie

 • 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030. 25 van de 50 renovaties dienen fossielvrij te zijn.
 • 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners.
 • Inwoners van 50 per 1.000 wooneenheden worden uitgenodigd voor een klimaattafel te bespreking van een wijkgerichte aanpak voor eind 2024

Werf 3: mobiliteit

 • Per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem. (1 toegangspunt wordt beschouwd als gemiddeld 2 deelwagens)
 • Per 100 inwoners 1,5 laadpunt. 
 • 1 m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner.

Werf 4: water

 • 1 m² ontharding per inwoner. 
 • Per inwoner 1 m³ extra opvang van hemelwater voor hergebruik, buffering en infiltratie. 

 

Bijkomende engagementen

Naast de stimulerende acties (cfr. 4 werven) worden nog andere engagementen van de gemeente gevraagd:

 • het Burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen en uit te werken;
 • een gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 3% te realiseren in hun eigen gebouwen vanaf 2023;
 • een reductie van de CO2-uitstoot van hun eigen gebouwen en technische infrastructuur met 55% in 2030 ten opzichte van 2015 te realiseren;
 • tegen ten laatste 2030 de openbare verlichting te verLEDden;
 • Geen principiële schepencollege- of gemeenteraadsbeslissing meer te nemen m.b.t. lokale heffingen op elektriciteitsmasten en sleuven van ELIA;
 • lokale warmte- en sloopbeleidsplannen op te maken;

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 04
Fax
09 326 92 33
e-mail
milieu@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

De gemeentediensten zijn open op afspraak.