Burgemeestersconvenant

burgemeesterconvenant

Lochristi ondertekende in 2015 het Burgemeestersconvenant en engageerde zich hiermee om tegen 2020 minstens 20% minder CO2 uit te stoten. In de gemeenteraad van 27 april 2020 werd beslist om dit engagement te verscherpen tot een reductie van 40% tegen 2030 en een klimaatadaptatieplan op te maken.

Om de doelstelling tegen 2020 te bereiken werd een Duurzaam Energie Actieplan (Sustainable Energy Action Plan of kortweg SEAP) opgemaakt i.s.m. de provincie Oost-Vlaanderen en studiebureau ZES. Het document kan je onderaan deze pagina downloaden.

Het klimaatadaptatieplan werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 april 2022. Het plan bevat acties die de eventuele gevolgen van een klimaatverandering moeten beperken of voorkomen. Mogelijke gevolgen van een klimaatverandering zijn onder andere overstromingen, droogte, hittestress, winderosie,... Je vindt het klimaatadaptatieplan terug onderaan deze pagina.

In de loop van 2022 zal het SEAP worden bijgestuurd naar het nieuwe streefdoel van 40% CO2-reductie tegen 2030 en CO2-neutraliteit tegen 2050.

Aangezien het aandeel van het gemeentebestuur in de CO2-uitstoot in onze gemeente zelf slechts 2% bedraagt, hopen wij ook op jouw medewerking als inwoner en die van scholen, bedrijven, land- en tuinbouwers, …

Want het klimaat is belangrijk voor iedereen!

Via onderstaande klimaatthema’s kan je een aantal tips raadplegen om je steentje bij te dragen bij dit klimaatvriendelijk project!

GEMEENTELIJK PATRIMONIUM TERTIAIRE GEBOUWEN RESIDENTIËLE GEBOUWEN
MOBILITEIT ENERGIE LAND- & TUINBOUW
  OVERIGE  

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 04
Fax
09 326 92 33
e-mail
milieu@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

Onze gemeente- en OCMW-diensten zijn enkel open op afspraak!