Verkiezingen

Verkiezingen

Op 14 oktober trekken we met z’n allen naar het stemhokje. Dan kiezen we een nieuwe gemeente- en provincieraad. We beantwoorden de vijf meest gestelde vragen.

 

1. Welke verkiezingen?

Op zondag 14 oktober zijn het verkiezingen voor de gemeenteraad en provincieraad. Die vinden om de zes jaar plaats, telkens op de tweede zondag van oktober. In Lochristi breng je je stem uit voor een nieuwe gemeenteraad en een nieuwe provincieraad Oost-Vlaanderen. Uit de verkozen 27 gemeenteraadsleden en 72 provincieraadsleden worden dan respectievelijk het college van burgemeester en schepen (burgemeester en vijf schepenen) en de bestendige deputatie (zes gedeputeerden – de gouverneur wordt niet verkozen maar aangesteld door de Vlaamse regering) verkozen.

 

2. Moet ik gaan stemmen?

Ja. Elke Belg is vanaf 18 jaar verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen. Je moet persoonlijk je stem uitbrengen in het kiesbureau dat op je oproepingsbrief staat. Enkel in bepaalde gevallen kan je een volmacht geven.

 

3. Wat als ik geen oproepingsbrief heb gekregen of die kwijt ben?

Ten laatste op 29 september sturen we je oproepingsbrief met de post op. Heb je die niet ontvangen of ben je die verloren? Dan kan je t.e.m. 14 oktober een gratis kopie afhalen bij onze bevolkingsdienst in het gemeentehuis (ma.-vrij.: 8-12u : don.: 13.30u-19u / zat.: 9-12u / zon. 14 okt.: 8-13u). Je kan dat ook aanvragen via 09 326 88 00 of bevolking@lochristi.be. Vermeld dan je naam, adres en rijksregisternummer.

 

4. Ik kan niet gaan stemmen: wat nu?

Heb je een geldige reden om op zondag 14 oktober niet te stemmen en kan je dat bewijzen met een attest? Dan moet je iemand een volmacht geven om in jouw naam een stem uit te brengen.

 

Waarom je niet kan stemmen?

Geldige reden? Bewijs?
Ziekte of handicap Medisch attest
Tijdelijk verblijf in buitenland om persoonlijke redenen (vakantie, familiebezoek ...) Attest tijdelijk verblijf in het buitenland
Beroep (als je in het buitenland werkt: ook voor meegereisde gezinsleden) Attest van je werkgever
Studie Attest van je schooldirectie
Schipper, marktkramer of kermisreiziger (ook voor gezinsleden) Attest schipper, marktkramer of kermisreiziger
Geloofsovertuiging Attest van je religieuze overheid
Vrijheidsbeneming (gevangenis, psychiatrische instelling) Attest van de directie van de instelling

 

Aan wie kan ik een volmacht geven?
Je kan een volmacht geven aan een andere kiezer naar keuze, b.v. een familielid, vriend of buur. Hij of zij moet wel stemrecht hebben voor alle verkiezingen waarvoor jij mag stemmen. Je kan als Belg b.v. geen volmacht geven aan een niet-Belgische kiezer (niet stemgerechtigd voor provincieraadsverkiezingen). Elke kiezer kan maar één volmacht krijgen.

 

Hoe geef ik een volmacht?

 • Vul het volmachtformulier in en onderteken het beiden (jij en de persoon die in jouw plaats gaat stemmen).
 • Zorg voor het attest dat bewijst dat je zelf niet naar het stembureau kan.
 • De persoon aan wie je volmacht hebt gegeven, gaat voor jou stemmen in het stembureau dat op jouw oproepingsbrief staat. Hij of zij brengt volgende documenten mee:
  • Volmachtformulier
  • Attest afwezigheid
  • Jouw oproepingsbrief
  • Zijn of haar oproepingsbrief
  • Zijn of haar identiteitskaart

 

Wat als ik geen volmacht wil geven?
Als je zelf niet kan gaan stemmen en geen volmacht wilt geven, dan ben je wettelijk niet in orde. De vrederechter zal achteraf beslissen om al dan niet over te gaan tot vervolging wegens onwettige afwezigheid. Wij raden je aan om de vrederechter een attest te bezorgen dat bewijst dat je niet zelf naar het stembureau kan gaan (zie vraag 4). Bezorg ons dat attest en je oproepingsbrief. Dat kan op drie manieren:

 • Van 1 t.e.m. 14 oktober: afgeven op de bevolkingsdienst in het gemeentehuis
 • 14 oktober: laten afgeven aan de voorzitter van je stembureau
 • Na 14 oktober: opsturen naar: Vrederechter, Suikerkaai 10, 9060 Zelzate

5. Hoe stem ik geldig?

Je stemt geldig met een:

 • lijststem: je kleurt het bolletje rood bovenaan één van de partijlijsten (de zgn. kopstem)
 • naamstem: je het bolletje rood van één of meerdere kandidaten van één partijlijst (de zgn. voorkeursstem)

Je moet dus altijd stemmen binnen dezelfde partijlijst. Stemmen over verschillende lijsten mag niet. Alle andere stemmen zijn ongeldig. Je kan ook blanco stemmen. Dan kleur je geen enkel bolletje.

 

Meer info?

Bevolkingsdienst
09 326 88 00
bevolking@lochristi.be 
www.lochristi.be/verkiezingen 
www.vlaanderenkiest.be 

Openingsuren & contact

Bevolkingsdienst

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 00
Fax
09 355 90 51
e-mail
bevolking@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

Opgelet!

 • Op donderdag kan je je ten laatste aanmelden om 18.45u!
 • Op zaterdag kan je je ten laatste aanmelden om 11.45u!