Kleine landschapselementen (subsidie)

landschap

Dit is een verzamelnaam voor hagen, heggen, houtkanten, houtwallen, hoogstambomen, knotbomen en poelen.

 

Kleine landschapselementen zijn lijnen en punten in het landschap waar de natuur ongestoord haar gang kan gaan en vormen een groen verbindingsnetwerk. Ze zorgen voor een gevarieerd en aantrekkelijk landschap en zijn ideale schuil- en broedplaatsen voor verschillende planten en dieren.

Voor wie

Alle inwoners (particulieren en landbouwers) van Lochristi.

Voorwaarden

 • Het object waarvoor de toelage wordt aangevraagd ligt op het grondgebied van de gemeente Lochristi.
 • Kleine landschapselementen gelegen in woon-, industrie- en recreatiegebieden komen niet in aanmerking voor subsidie.
 • Bij (her)aanplant maak je gebruik van jong en levenskrachtig plantgoed. De aanvrager staat in voor vrijwaring tegen vraat door vee of wild, en voor vervanging van afgestorven of sterk misgroeiende exemplaren in het eerstvolgend plantseizoen.

Procedure

Je vraagt jouw subsidie voor aanleg en onderhoud van knotbomen, heggen, houtkanten en –wallen, tussen 1 november en 1 maart, schriftelijk (per brief, fax of e-mail) aan gericht naar het college van burgemeester en schepenen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier onderaan deze pagina en vermeld:

 • jouw naam, de hoedanigheid, het adres en het rekeningnummer;
 • schriftelijke toelating van de eigenaar van de percelen waarop de aanvraag betrekking heeft; (indien van toepassing)
 • een beschrijving van de aard van de werken;
 • aanleg of onderhoud;
 • soort klein landschapselement;
 • locatie;
 • datum van uitvoering;
 • becijfering van de aangevraagde toelage;
 • een situeringsplan op schaal 1/2.500.

 

Je vraagt jouw subsidie voor aanleg en onderhoud van een veedrinkpoel, in het najaar (september-oktober), schriftelijk (per brief, fax of e-mail) aan gericht naar het college van burgemeester en schepenen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier en vermeld:

 • jouw naam, de hoedanigheid, het adres en het rekeningnummer;
 • schriftelijke toelating van de eigenaar van de percelen waarop de aanvraag betrekking heeft (indien van toepassing);
 • een beschrijving van de aard van de werken;
 • aanleg of onderhoud;
 • soort klein landschapselement;
 • locatie;
 • datum van uitvoering;
 • becijfering van de aangevraagde toelage;
 • een situeringsplan op schaal 1/2.500.

Regelgeving

Zie subsidiereglement onderaan deze pagina.

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 04
Fax
09 326 92 33
e-mail
milieu@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur