Meerjarenplan 2020-'25

integratie

Eind december 2019 keurde de gemeenteraad het meerjarenplan 2020-2025 goed. Dit plan omvat de ambities van de bestuursmeerderheid en hun financiële vertaling voor de komende jaren. Er ging een grondige doorlichting van de diensten aan vooraf en ook de bevolking van Lochristi heeft haar steentje bijgedragen door de ruime burgerbevraging.

Lochristi plant deze legislatuur 40 miljoen euro aan investeringen om te bouwen aan een gemeente waar iedereen zich goed voelt. Het meerjarenplan steunt hiervoor op zes pijlers, die we even kort toelichten.

Financiële gezondheid
Lochristi is een financieel gezonde gemeente en dat willen we graag zo houden. Om dit te  realiseren is een verhoging van de belastingen en retributies noodzakelijk. Oorzaak hiervan zijn de dalende inkomsten door de Vlaamse taxshift. Deze kunnen de noodzakelijke investeringen en stijgende kosten van onder meer brandweer, politie, IDM, Buitenschoolse Kinderopvang en kerkfabrieken niet meer volgen. Ondanks de verhoging blijft de lokale belastingdruk wel onder het Vlaamse en provinciale gemiddelde.

Duurzame mobiliteit
De komende jaren blijft dit een belangrijk item. We bouwen verder aan een verkeersveilige omgeving, met extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Het gemeentelijk mobiliteitsplan krijgt een actualisatie en we maken werk van veilige fiets- en voetpaden. Zo ontdubbelen we het fietspad in de Smalle Heerweg en leggen we een fietspad aan in de Schoolstraat, Dorpsstraat en Kapelleken om een fietsvriendelijke schoolomgeving te creëren. Ook de herinrichting van meerdere kruispunten staat op de planning.

Leefbaarheid
Lochristi is een jonge gemeente die blijft groeien. Om de leefbaarheid te versterken willen we de publieke ruimte en de gemeentelijke gebouwen zo duurzaam mogelijk inrichten. Dat
omvat onder meer de wegen- en rioleringswerken in Zeveneken en langs de N449. Helaas zal dit ook de nodige hinder met zich meebrengen.
De begraafplaatsen krijgen een groener karakter, zodat er een oase van rust ontstaat waar je jouw dierbaren sereen kan herdenken. Verder blijven we investeren in veiligheid via de uitbreiding van een camerabewakingssysteem dat onder meer de omgeving van de kerk,
Lodejo en Uyttenhove controleert.

Ademruimte
Mens sana in corpore sano. We hebben allemaal ademruimte nodig, letterlijk en figuurlijk. Naast kwalitatieve vrijetijdsinfrastructuur in het nieuwe Uyttenhove en Lodejo, realiseren we een infrastructuursubsidie voor verenigingen.
Bovendien willen we meer vrije ruimte als ontmoetingsplaats inrichten. Zo willen we een groene long in en rond de Dekenijstraat creëren. We werken ook verder aan het burgemeestersconvenant om de CO2 in onze gemeente nog meer te laten dalen. Via het Vlaams Open Ruimtefonds krijgen we een financieel duwtje in de rug. Dit jaar ontvangen we 147.816,66 euro. Dit bedrag stijgt jaarlijks in stappen van 20% naar 100% in 2024.

Zorgzaamheid
Een ketting is maar zo sterk als de zwakste schakel. Daarom streven we ernaar dat niemand uit de boot valt.
We versterken de dienstverlening op de zorg- en welzijnscampus Bosdreef met onder meer de renovatie en de bouw van een nieuwe vleugel aan het woonzorgcentrum Sint-Pieter. Ook slaan
we de handen nog steviger in elkaar met de andere zorg- en welzijnsorganisaties die in onze gemeente actief zijn.

Klantgerichte dienstverlening
Het takenpakket van het openbaar bestuur breidde de voorbije jaren stevig uit. In de ?war for talent? die vandaag volop woedt, hebben we nood aan gedreven medewerkers die
van aanpakken weten. Lochristi wil een aantrekkelijke werkgever zijn die een efficiënte, klantgerichte dienstverlening nastreeft.

LOCHRISTI: MISSIE EN VISIE
Op 1 januari 2019 smolten gemeente en OCMW Lochristi samen tot één organisatie. Omdat je niet van de ene dag op de andere twee bedrijfsculturen  in elkaar kan laten opgaan, kozen we voor een spreiding van het groeitraject over meerdere jaren.
Eind 2019 bepaalden we de missie en visie voor de organisatie. Hierin staat beschreven waar alle leden van onze organisatie in de toekomst naartoe willen.

Missie
Lochristi is een bloeiende en ondernemende gemeente die dicht bij haar inwoners staat, met verbondenheid en samenwerking voor ogen. Het is onze missie om een haalbaar beleid uit te rollen op maat van onze gemeente om uitdagingen het hoofd te bieden.
Samen zorgen we voor elkaar, met een open blik naar de toekomst.

Visie
Achter een sterk beleid schuilt een sterke organisatie. Daarom zetten we in op betrokken en deskundige medewerkers die zich met passie en fierheid inzetten voor Lochristi. We dragen zorg voor onze inwoners door te focussen op verschillende beleidsdomeinen en staan zo garant voor dienstverlening op maat van al onze inwoners. We volgen de snelle evoluties in de maatschappij op en zorgen er als een goede huisvader voor dat onze gemeente financieel gezond blijft.

  

Het decreet lokaal bestuur verplicht de gemeentebesturen om het meerjarenplan minstens één keer per jaar aan te passen. Daarnaast is het ook noodzakelijk om jaarlijks een aantal budgetten te actualiseren. Het meerjarenplan werd een eerste maal aangepast op de gemeenteraad van 26 oktober 2020.

Je kan het initiële meerjarenplan, de laatste aanpassing van het meerjarenplan, de meest recente jaarrekening van de gemeente, en een aantal andere bijbehorende documenten hier raadplegen: 

  • visietekst integratie gemeente en OCMW
  • interne omgevingsanalyse
  • waarden missie en visie
  • resultaten van de bevolkingsbevraging

Openingsuren & contact

Financiële Dienst

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 10
Fax
09 355 90 51
e-mail
financiele.dienst@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

De gemeentediensten zijn open op afspraak.