Individuele afvalwaterinstallatie (IBA) (subsidie)

Pixabay - Brett Hondow

Een IBA (Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater) is een minizuiveringsinstallatie die het huishoudelijk afvalwater ter plaatse behandelt zodat het zuiver genoeg is om in het oppervlaktewater te lozen.

Voor wie

Alle inwoners van Lochristi.

Voorwaarden

  • De woning in kwestie bevindt zich niet in het centrale gebied, het geoptimaliseerde buitengebied of het collectief te optimaliseren buitengebied.
  • De zuivering gaat verder dan enkel een septische put.
  • De installatie wordt gebouwd en geëxploiteerd conform de code van goede praktijk.
  • Het hemelwater wordt maximaal afgekoppeld.
  • De installatie moet op de eigendom van de aanvrager liggen.
  • De premie kan zowel bij (ver)nieuwbouw als bestaande woning aangevraagd worden.

Procedure

  • Je vraagt jouw subsidie, na het uitvoeren van de werken, schriftelijk (per brief, fax of e-mail) aan gericht naar het college van burgemeester en schepenen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier onderaan deze pagina en voeg volgende bewijsstukken toe:
    • de vereiste facturen m.b.t. de aanleg van de installatie.
  • De gemeente stelt ter plaatse de uitgevoerde werken vast, daarna beslist het college van burgemeester en schepenen of de betaling mag worden uitgevoerd.  

Bedrag

De premie bedraagt 50% van de bewezen kosten met een maximum van 750 euro.

Afhandeling

Indien het aantal aanvragen het voorziene budget overstijgt, wordt het bedrag verdeeld over de aanvragen die voor subsidiëring in aanmerking komen. De verdeling gebeurt a rato van de theoretische subsidiebedragen.

Regelgeving

Je dient jouw aanvraag ten laatste in op 15 december van het jaar dat de installatie gebouwd wordt.

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 04
Fax
09 326 92 33
e-mail
milieu@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

Onze gemeente- en OCMW-diensten zijn enkel open op afspraak!