Individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie (IBA) (collectief beheer)

Voortaan kunnen individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA) collectief beheerd worden door de gemeente. De gemeenteraad keurde hiervoor een reglement goed. Deze behandelingsinstallaties zijn nodig bij woningen die niet op het openbaar rioleringsnet aangesloten kunnen worden. In Lochristi gaat het om 465 woningen.

Het nieuwe reglement houdt in dat de gemeente in veel gevallen de kostprijs van de nieuwe IBA’s zo goed als volledig op zich neemt (geraamd op 6.000 euro) en recht van opstal verkrijgt. Op korte termijn wordt er gestart met de plaatsing van de IBA’s die prioritair zijn. Dit gaat om woningen die in kwetsbaar gebied liggen.  

Nadien zullen ook de andere IBA’s systematisch aangepakt worden, dit binnen de hiertoe voorziene jaarlijkse budgetten. Hierbij zal voorrang gegeven worden aan IBA’s die worden opgelegd n.a.v. een nieuwe omgevingsvergunning.

Op 11 oktober 2021 vond hierover een infovergadering plaats. De presentatie vind je hieronder en bij de downloads.

  

Voorwaarden

  • Je dient je aanvraag in uiterlijk 12 maanden voor de ingebruikname van het privé rioleringsstelsel.
  • Je geeft de gemeente recht van opstal voor het beheer van de IBA

Procedure

  • Je vult het aanvraagformulier plaatsing IBA n.a.v. indiening omgevingsvergunningsaanvraag in. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier onderaan deze pagina en voeg volgende bewijsstukken toe:
    • Grondplan met aanduiding locatie te plaatsen IBA
    • Voldoende ingevulde en door de aanvrager ondertekende modelovereenkomst

Openingsuren & contact

Openbare Werken

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 03
Fax
09 326 92 33
e-mail
openbare.werken@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

De gemeentediensten zijn open op afspraak.