Zonneboiler in bestaande gebouwen (subsidie)

Zonneboiler

In een gemiddeld gezin wordt ongeveer 1/3 van de gasrekening gespendeerd aan de verwarming van water voor het nemen van een bad of een douche. Door gebruik te maken van een zonneboiler produceer je zelf op een energiezuinige manier warm water.

Hoe werkt een zonneboiler? Zonnecollectoren vangen het zonlicht op en zetten deze via thermische energie om in warm water in de zonneboiler.

 

Voordelen

  • Kostenbesparend: je bespaart ongeveer 15% op je energieverbruik.
  • Milieuvriendelijk en minder CO² uitstoot: Zonne-energie is ‘gratis’ en ‘onbeperkt’ beschikbaar.
  • Een zonneboiler is eenvoudig te installeren en je hebt hiervoor geen extra bouwvergunning nodig.
  • Een zonneboiler kan op jaarbasis gemiddeld tot 50% à 65% van je bad- en douchewater verwarmen.
  • Een zonneboiler kan ook gecombineerd worden met een warmtepompvloerverwarming en lage temperatuur-radiatoren.

Voor wie

Alle inwoners van Lochristi.

Procedure

Je vraagt jouw subsidie, na het uitvoeren van de werken (max. 1 jaar later), schriftelijk (per brief, fax of e-mail) aan gericht naar het college van burgemeester en schepenen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier onderaan deze pagina en voeg een kopie van de factu(u)r(en) toe.

Bedrag

De subsidie bedraagt 15% op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW), met een maximum van 500 euro per adres.

Afhandeling

Indien het aantal aanvragen het voorziene budget overstijgt, wordt het bedrag verdeeld over de aanvragen die voor subsidiëring in aanmerking komen. De verdeling gebeurt a rato van de theoretische subsidiebedragen. 

Regelgeving

  • Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden tot 15 december van het budgetjaar in kwestie.
  • De subsidie kan slechts eenmaal per adres verleend worden.
  • Binnen de kredieten van het uitvoerbare budget wordt een subsidie verleend voor de aanleg van een installatie voor het gebruik van zonne-energie voor de verwarming van sanitair water of van gebouwen.
  • De subsidie kan alleen toegekend worden voor vergunde woningen, bijgebouwen, lokalen of bedrijfsgebouwen in Lochristi.
  • Indien de aanvrager geen eigenaar is van de woning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar zich, via medeondertekening van de aanvraag, akkoord.

Openingsuren & contact

Duurzaamheid

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Tel.
09 326 88 24
e-mail
duurzaamheid@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur