Klacht

klachten?

Ben je tevreden over ons, vertel het aan iedereen. Ben je ontevreden, vertel het aan ons door een klacht in te dienen. Wij zoeken dan naar een oplossing en maken zo tegelijk onze dienstverlening nog beter.

 

Meer info

Met welke klachten kan je bij ons terecht?

 • Een door de gemeente foutief of niet uitgevoerde handeling of prestatie
 • Het niet naleven van een (redelijke) termijn
 • Een gemeentelijke beslissing met individuele impact
 • Een niet correcte behandelingswijze door een ambtenaar of mandataris
 • Een afwijking van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze door een ambtenaar of mandataris

 

Wat is geen gemeentelijke klacht?

 • Vragen om informatie (*)
 • Meldingen van een probleem (b.v. een put in het wegdek) (*)
 • Zaken waarvoor een specifieke beroeps- of bezwaarprocedure bestaat
 • Algemene klachten over regelgeving, het (al dan niet) gevoerde beleid, beleidsvoornemens of beleidsverklaringen
 • Klachten over de politie of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (intercommunales). Die worden doorgestuurd naar de respectieve organisatie.
 • Anonieme klachten

(*) Wordt er geen correct gevolg gegeven aan een vraag om informatie of een melding, dan kan dit uiteraard wel aanleiding geven tot een klacht.

 

Hoe dien je een klacht in?

 

Alle klachten worden behandeld door de klachtenambtenaar. Heb je een klacht ingediend, dan krijg je binnen de 10 dagen schriftelijk de melding of de klacht al dan niet ontvankelijk is en waarom. Binnen 45 dagen na ontvangst van de klacht krijg je dan een brief met de melding of de klacht al niet gegrond is, waarom, en een eventuele oplossing.

Openingsuren & contact

Klachtendienst

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
e-mail
klachten@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur