Gracht (overwelven)

Gracht

Een toelating om een gedeelte van een straatgracht te overwelven in functie van de oprit naar een woning of bedrijf.

Voor wie

Als je als eigenaar een deel van de gracht voor jouw perceel wenst te overwelven om toegang te krijgen tot jouw perceel. 

Voorwaarden

 • Particulieren: per perceel een toegang van maximaal 5 m.
 • Bedrijven: per perceel een toegang van maximaal 10 m.

Procedure

 • Dien jouw aanvraag in bij de dienst Openbare Werken op één van volgende manieren:
  • schriftelijk (per brief of e-mail) met het aanvraagformulier dat je onderaan bij Downloads vindt.
  • op het e-loket (zie knop onderaan deze pagina). 
 • De dienst openbare werken doet een technisch nazicht van de aanvraag en maakt een verslag op.
 • Het verslag en de aanvraag worden behandeld in een volgend college van burgemeester en schepenen.
  Na administratieve afhandeling ontvang je al dan niet de machtiging tot overwelving van de gracht.  
 • Tegelijkertijd wordt een raming opgevraagd bij de aannemer van het onderhoudscontract van de gemeente voor de realisatie van de overwelving. Na ontvangst van deze raming wordt deze voor akkoord aan jou overgemaakt.
 • Het al dan niet akkoord op de raming bezorg je gedateerd en ondertekend terug aan de dienst openbare werken.
 • Pas na ontvangst van een akkoord op de raming, wordt aan de aannemer van het onderhoudscontract van de gemeente de opdracht tot realisatie van de overwelving gegeven.
 • Na realisatie van de werken maakt de aannemer de kostprijs van de werkelijk uitgevoerde werken over aan de gemeente en doet de dienst openbare werken een nazicht van de uitgevoerde werken.
 • Na goedkeuring van de kostprijs van de werkelijk uitgevoerde werken ontvang je een factuur.

Uitzonderingen

 • Indien je niet akkoord bent met de overgemaakte raming, kan je zelf een aannemer aanstellen voor de realisatie van de overwelving. De aannemer dient erkend te zijn in categorie C. Je maakt een bewijs van de erkenning over aan de dienst openbare werken vóór uitvoering van de werken. De uitvoering gebeurt volgens de bepalingen/opmerkingen opgenomen in het verslag en in samenspraak met de dienst openbare werken.
 • Voor overwelvingen aan een gewestweg moet je een machtiging aanvragen bij:

  AWV, het Agentschap Wegen en Verkeer
  district Sint-Niklaas
  Industriepark-West 51
  9100 Sint-Niklaas
  T 03 780 20 30

E-loket

Openingsuren & contact

Openbare Werken

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 03
Fax
09 326 92 33
e-mail
openbare.werken@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

De gemeentediensten zijn open op afspraak.