Financiële steun en leefloon

Als je niet meer in staat bent om zelf voor een toereikend inkomen te zorgen, kan je een beroep doen op het OCMW. De maatschappelijk werker gaat na of je voor financiële steun in aanmerking komt.

   

Leefloon  

Wat?

Je hebt recht op een leefloon als je inkomen onder de leefloongrens valt en als je niet in staat bent die toestand te veranderen.

Voorwaarden

Je hebt recht op een leefloon als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. Jouw werkelijke verblijfplaats is in België.
 2. Je hebt de Belgische nationaliteit of je bent een
 • Burger van de Europese Unie of familielid van een burger van de Europese Unie, met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden
 • Vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
 • Staatloze
 • Erkende vluchteling
 • Persoon met statuut van subsidiaire bescherming
 1. Je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde:
 • Je bent meerderjarig (= 18 jaar en ouder)
 • Je bent een minderjarige (-18 jaar) die
  • Ontvoogd is door het huwelijk
  • Zwanger is
  • Een kind ten laste heeft
 1. Je beschikt niet over voldoende inkomsten.
 2. Je bent bereid om te werken tenzij jouw gezondheid of jouw specifieke situatie dat niet toelaat.
 3. Je hebt je recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt (bv. Werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage …). Het leefloon is een laatste toevlucht. Je kan dit samen met een maatschappelijk werker bekijken.

Procedure

Je vraagt het leefloon aan bij de sociale dienst van het OCMW.

De sociale dienst doet een sociaal en financieel onderzoek om na te gaan of je aan alle voorwaarden voldoet. Hiervoor geef je alle nodige informatie: identiteit, gezinssamenstelling, het bedrag van jouw inkomsten en van de mensen waarmee je samenwoont, bezittingen …

Na het onderzoek krijg je het leefloon van het OCMW al dan niet toegekend. Dit wordt beslist door het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD).

De toekenning is vaak gekoppeld aan een contract dat we met jou afsluiten. In dit contract maken we samen doelstellingen en afspraken over jouw traject. Dit kan bv. een traject naar werk zijn, maar ook studies, of een andere vorm van integratie in de maatschappij.

Bedrag

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van jouw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën:

 • Samenwonende: Je woont samen met iemand met wie je de uitgaven voor het huishouden (huur, energie …) deelt én je regelt de huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk. Dat hoeft niet noodzakelijk jouw partner te zijn.
 • Alleenstaande: Je woont alleen.
 • Met gezinslast: Je woont samen met minstens één minderjarig ongehuwd kind ten laste.

Het exacte bedrag van het leefloon kan je raadplegen op de website van de POD Maatschappelijke Integratie.

De vermelde bedragen zijn maximumbedragen. De meeste eigen bestaansmiddelen worden verrekend. Groeipakket voor kinderen, onderhoudsgeld voor kinderen en studietoelagen … zijn vrijgesteld.

   

Financiële steun

Wat?

Soms wordt een uitkering waarop je recht hebt, zoals een werkloosheidsvergoeding, pensioen, kinderbijslag ... laattijdig uitbetaald. Kom je hierdoor in geldnood? Dan kan je bij het OCMW terecht voor een voorschot. Zodra je de uitkering ontvangt, betaal je het voorschot terug.

Ook bij onvoorziene uitgaven of langdurig tekort aan geld kan het OCMW verschillende vormen van financiële steun toekennen:

 • Tussenkomst in de huishuur
 • Tussenkomst in energiekosten
 • Stookoliepremie
 • Betaling van mutualiteitsbijdrage
 • Tussenkomst in medische kosten
 • Tussenkomst in verblijfskosten van ouderen in woonzorgcentra
 • ...

Procedure

De sociale dienst doet een sociaal en financieel onderzoek om na te gaan of je aan alle voorwaarden voldoet. Hiervoor geef je alle nodige informatie: identiteit, gezinssamenstelling, het bedrag van jouw inkomsten en van de mensen waarmee je samenwoont, bezittingen …

Na het sociaal onderzoek krijg je het leefloon van het OCMW al dan niet toegekend. Dit wordt beslist door het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD).

Openingsuren & contact

Sociale dienst - OCMW

adres
Bosdreef 5A9080 Lochristi
Tel.
09 355 93 09
e-mail
ma@ocmwlochristi.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

Je kan langskomen bij de sociale dienst op bovenstaande openingsuren. 

Wachten vermijden? Maak dan een telefonisch een afspraak op 09 355 93 09.

  

Je kan de sociale dienst telefonisch bereiken op

 • Maandag: 8-11.30 uur en 13.30-16.30 uur
 • Dinsdag: 8-11.30 uur en 13.30-16.30 uur
 • Woensdag: 8-11.30 uur en 13.30-15.30 uur
 • Donderdag: 8-11.30 uur en 13.30-16.30 uur
 • Vrijdag: 8-11.30 uur en 13.30-15.30 uur