Preventieoverlegplatform (POP)

Het preventie Overleg Platform (POP) brengt verschillende (opvoedings-)partners samen. Dit platform adviseert en werkt concrete acties voor jeugdwelzijn uit: o.a. samenwerking scholen i.f.v. De Week tegen Pesten, acties i.f.v. examenstress, …

Daarnaast biedt het platform ondersteuning bij lokale vragen of noden van de partners en/of ouders & jongeren. Elk jaar werkt het platform een thema uit (cyberpesten, kinderarmoede,…).

Het platform bestaat o.a. uit de Lootse scholen (lager & middelbaar), schepen van welzijn, jeugddienstmedewerker, afgevaardigde sociaal huis, politie,…

Het POP komt minstens driemaal per jaar samen.