Ouderenadviesraad

De Ouderenadviesraad behandelt alle kwesties op plaatselijk vlak die de ouderen aanbelangen.

In het bijzonder over de toegankelijkheid van gebouwen, mobiliteit, ruimtelijke ordening, huisvesting, vorming, sport en recreatie, milieu, veiligheid, verkeer, gezondheidszorg, zorg- en hulpverlening, vrijetijdsbesteding, gelijke kansen en integratie.