Ouderenadviesraad

De ouderenadviesraad is een adviesorgaan erkend door de gemeente dat de ouderen in onze gemeente vertegenwoordigt. Ze verdedigt de belangen van de ouderen. 

Enkele taken van de ouderenadviesraad

  • bevordert de samenwerking in het ouderenwerk en de ouderenzorg
  • formuleert adviezen
  • bewerkstelligt overleg en inspraak voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op ouderen
  • behandelt alle kwesties op lokaal vlak die ouderen aanbelangen onder meer over de toegankelijkheid van gebouwen, mobiliteit, ruimtelijke ordening, huisvesting, vorming, vrijetijdsbesteding, gelijke kansen en integratie
  • stimuleert en bevordert de inspraak en participatie van ouderen
  • stimuleert en promoot de activiteiten van en voor ouderen

De raad vergadert vijf maal per jaar.