Milieuraad (MAR)

De milieuraad adviseert de gemeenteraad en het schepencollege over onderwerpen die met milieu, natuur, klimaat, energie en duurzaamheid te maken hebben. Daarnaast informeert en sensibiliseert de milieuraad de bevolking over deze thema’s.

 

Meer informatie over de werking en samenstelling van deze raad kan je nalezen onderaan deze pagina. Heb je interesse gekregen om deel uit te maken van deze adviesraad? Wacht niet langer en dien je kandidatuur in!