Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) adviseert het college of de gemeenteraad i.v.m. het ruimtelijk beleid van de gemeente. Daarnaast wordt zij geraadpleegd bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) en bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). Ook bij de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen geeft de GECORO advies.

GECORO-Lochristi telt 13 leden, waarvan 4 deskundigen en 9 vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen (vertegenwoordigers van milieu- en natuurverenigingen, verenigingen van werkgevers of zelfstandigen, handelaars, landbouwers en werknemers).