Cultuurraad

 

Bestuur cultuurraad

Het doel van de gemeentelijke cultuurraad is een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente stimuleren. Zij geeft advies aan het gemeentebestuur over alle aangelegenheden betreffende het cultuurbeleid, werkt samen met culturele verenigingen voor het realiseren van activiteiten.

De cultuurraad bestaat uit:

  • De algemene vergadering. Deze groep komt 2 tot 3x per jaar samen.
    Bij de installatievergadering, na een nieuwe legislatuur of bij de aanvang van elk werkjaar, kunnen verenigingen en individuele cultuurliefhebbers zich schriftelijk kandidaat stellen.
  • Het dagelijks bestuur. Deze groep komt ongeveer maandelijks samen. Het dagelijks bestuur bestaat uit een tiental enthousiastelingen die zich willen verdiepen in het cultuurbeleid van de gemeente. Ze bereiden activiteiten voor, bepalen mee de agenda van de algemene vergaderingen, denken inhoudelijk rond allerlei cultuurthema's, enz.
    Bij de installatievergadering, na een nieuwe legislatuur of bij de aanvang van elk werkjaar, kunnen stemgerechtigde leden zich schriftelijk kandidaat stellen.
  • Werkgroepen (georganiseerd rond bepaalde thema’s of noden).