Commissie onderwijs

De commissie onderwijs is een gemeenteraadscommissie die zich toelegt op de voorbereiding van de bespreking van alle punten inzake onderwijs die op de gemeenteraad worden geagendeerd. Verder kan de commissie adviezen en voorstellen formuleren.

Deze commissie onderwijs bestaat uit 10 gemeenteraadsleden, de voorzitter inbegrepen. De commissie kan daarnaast altijd deskundigen en belanghebbenden horen.

De commissie komt samen op initiatief van de voorzitter. De vergaderingen zijn in principe openbaar onder dezelfde voorwaarden als voor de gemeenteraad.