Beheersorgaan gemeentelijke bibliotheek

Het beheersorgaan gemeentelijke bibliotheek (ook bibliotheekcommissie genoemd) staat de bibliothecaris bij in het dagelijks beheer van de gemeentelijke openbare bibliotheek en brengt advies uit aan het gemeentebestuur over bibliotheekdossiers.
 
Het beheersorgaan bestaat uit 15 leden, waaronder vertegenwoordigers van de politieke fracties, de schepen van cultuur, vertegenwoordigers uit het socio-culturele veld en vertegenwoordigers van de gebruikers, samen met de cultuurambtenaar en de bibliothecaris.

Het beheersorgaan komt op regelmatige tijdstippen samen en jaarlijks organiseren zij de voordrachtenreeks Winteravonden.