Verkeersoverlegplatform (VOP)

Het verkeersoverlegplatform (VOP) adviseert het gemeentebestuur – op vraag van het college of de gemeenteraad of op eigen initiatief – over alle kwesties die verkeersveiligheid of verkeersleefbaarheid aanbelangen.

In het verkeersoverlegplatform zetelen, naast de burgemeester en de schepen van openbare werken, gemeenteraadsleden, vertegenwoordigers van de politie en diverse verenigingen, geïnteresseerde burgers, … Wil je deel uitmaken van het VOP? Neem dan contact op met de secretaris.