Opvang asielzoekers

Het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) biedt essentiële materiële hulp aan asielzoekers of erkende vluchtelingen die Fedasil toewijst aan onze gemeente.

Er is plaats voor 6 alleenstaande mannen en een gezin.  

De bewoners krijgen:

  • Huisvesting
  • Voeding
  • Sportactiviteiten
  • Onderwijs
  • Kledij
  • Zakgeld
  • Administratieve hulp
  • Juridische bijstand
  • Geneeskundige en farmaceutische verzorging

Voor taallessen en maatschappelijk oriëntatie verwijzen we door naar het Agentschap Integratie en Inburgering.

   

Geen inzameling van materiaal

Regelmatig bieden inwoners of scholen herbruikbare materialen aan. We zamelen geen materiaal in. Met meubels, kleding of speelgoed kan je terecht bij de Kringwinkel De Cirkel