Sportraad

De sportraad adviseert, als officieel adviesorgaan, het gemeentebestuur voor alles wat betreft het gemeentelijk sportbeleid o.a. beheer accommodaties, ondersteuning sportverenigingen, sportpromotionele acties, toekomstig sportbeleid, kampioenenviering, ...

Deze adviesraad bestaat uit afgevaardigden van de verschillende sportverenigingen, scholen, private sportorganisaties en sportdeskundigen. Overleg gebeurt regelmatig met de schepen van sport en maandelijks met de sportdienst.