Jeugdraad

De jeugdraad geeft adviezen aan het gemeentebestuur over alles wat de jeugd (kinderen en jongeren) aanbelangt, organiseert zelf activiteiten voor de jeugd, buigt zich over problemen en behoeften in het jeugdwerk,…

Het is een toffe verzameling van jongeren die in een jeugdvereniging zitten, jongeren van de jeugdhuizen, speelpleinwerking, scholen,… maar ook jongeren die niet in een jeugdvereniging zitten!

  • Elk jeugdwerkinitiatief binnen de gemeente kan 2 afgevaardigden aanduiden.
  • Elke onderwijsinstelling binnen de gemeente kan een afgevaardigde aanduiden.
  • Elke secundaire onderwijsinstelling binnen de gemeente kan een afgevaardigde van de leerlingenraad aanduiden die woonachtig is te Lochristi;
  • Een vertegenwoordiger, jonger dan 35 zonder mandaat, namens elke politieke strekking.

De algemene vergadering komt elk werkjaar minstens 3 keer samen op uitnodiging van het dagelijks bestuur. Deze vergaderingen zijn openbaar en het lidmaatschap van de jeugdraad duurt 1 werkjaar.