Pop-up starten

Wat is een pop-up?

Een pop-up is een tijdelijke inrichting. Dit wil zeggen dat je aan een maximaal toegelaten termijn gebonden bent waarin je actief kan zijn. Als je deze termijn overschrijdt, ga je over op een vaste vestiging en ben je aan een volledig andere regelgeving onderworpen.

Toegelaten termijn: maximum 120 dagen, in periodes van 4 keer 30 opeenvolgende dagen.

Hoe dien je een aanvraag in?

Vul het evenementenformulier in en voeg volgende documenten bij:

  • Bewijs van verzekering Brand en Ontploffing
  • Bewijs van verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
    • Bewijs van melding van brandveiligheid (indien enkel meldingsplicht). Iedereen die een activiteit opstart die publiek toegankelijk is, moet dit melden bij de Brandweerzone Centrum. In het geval van grote vestigingen (inrichtingen van groter dan of gelijk aan 100 m²), is het hebben van een brandveiligheidsattest verplicht. Dit moet minstens 30 dagen voor opening van de inrichting, aangevraagd worden bij de brandweer.
  • Bewijs van vestigingseenheid. Zonder kan je geen pop-up aanvraag indienen.
  • In het geval van verkoop van alcoholische dranken: aanvraag drankvergunning.

Uiteindelijk zal de Evenementencel van de gemeente na een eventuele controle van de politie en brandweer, een beslissing nemen over het al dan niet goedkeuren van de volledige aanvraag. Zij kunnen ook specifieke voorwaarden vastleggen waaraan je moet voldoen alvorens je de pop-up inrichting kan openen.

Pop-up inrichting in een leegstaand handelspand

Op 26 juli 2016 keurde de Vlaamse regering het nieuwe decreet over de verkorte handelshuur goed. Dit decreet zorgt ervoor dat het voor huurders van een handelspand eenvoudiger wordt om een handelspand voor een kortere periode te huren dan vroeger het geval was.

Binnen dit decreet worden huurperiodes van maximaal 1 jaar mogelijk gemaakt. Ook is het binnen het decreet eenvoudiger de huur op te zeggen als zou blijken dat de handelszaak geen succes is. Dit moet startende ondernemers een duwtje in de rug geven om toch de stap richting ondernemerschap te zetten. Het is echter nog altijd afhankelijk van de eigenaar van het handelspand of hij hier wil gebruik van maken.

Meer info

Neem contact op met de dienst Lokale Economie via: lokale.economie@lochristi.be

Openingsuren & contact

Lokale economie

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Tel.
09 326 88 00
e-mail
lokale.economie@lochristi.be

De gemeentediensten zijn open op afspraak.