Ruimtelijk beleidsplan

Als buurgemeente van Gent, kreeg Lochristi de voorbije decennia heel wat nieuwe inwoners, nieuwe handelszaken en extra verkeer op haar grondgebied. Het landelijke karakter van onze gemeente kalfde af en we evolueerden naar een landelijk dorp in een stedelijke context. Hierdoor kwam het belang van leefbaarheid meer op de voorgrond. Er is dus een duidelijke visie nodig om te zorgen dat onze gemeente naast groeien, ook kan blijven bloeien. Daarom maken we werk van het ruimtelijk beleidsplan. Dit plan bevat de bouwstenen voor ons Lochristi van morgen, waar jong en oud zich goed voelt.

Wij vinden het belangrijk dat jij als inwoner van Lochristi ook meedenkt over de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we je van bij het begin betrekken in dit verhaal. Want dit gaat niet alleen over jou, maar ook over jouw kinderen en kleinkinderen!

  

Hoe laat je je stem horen?

Bij downloads vind je zowel de conceptnota, onderzoeksnota en procesnota. Heb je opmerkingen, suggesties of bezwaren over de conceptnota?

Bezorg ze dan van zaterdag 15 mei tot en met woensdag 14 juli. Dat kan op drie manieren:

  • Per brief naar het college van burgemeester en schepenen (Dorp-West 52, 9080 Lochristi)
  • Per brief tegen ontvangstbewijs bij de dienst ruimtelijke ordening in het gemeentehuis
  • Stuur een e-mail naar ruimtelijke.ordening@lochristi.be

Alle documenten zijn ook te raadplegen bij de dienst ruimtelijke ordening in het gemeentehuis. Hiervoor moet je wel een afspraak maken.

  

Digitale infosessie

Door de coronamaatregelen kunnen we jammer genoeg geen fysiek inspraakmoment organiseren. We zorgen wel voor een digitaal alternatief. Op maandag 17 mei kan je om 19.30 uur via de Facebookpagina van de gemeente een infosessie bijwonen. Je vindt deze via www.facebook.com/gemeentelochristi.

  

Timing van het plan

De opmaak van het ruimtelijk beleidsplan gebeurt niet in een vingerknip, maar verloopt in verschillende fases:

  • Fase van de conceptnota. Hierbij is het belangrijk om zoveel mogelijk inbreng te krijgen van de bevolking.
  • Voorontwerp
  • De gemeenteraad stelt het ontwerp ruimtelijk beleidsplan en daarna volgt een openbaar onderzoek.
  • Tot slot wordt het plan definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Hiervoor mikken we op eind 2022. Dan hebben we een beleidskader klaar waarbinnen toekomstige beslissingen over het gebruik van de ruimte in Lochristi kunnen genomen worden.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Ordening

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 28
Fax
09 326 92 33
e-mail
ruimtelijke.ordening@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

Onze gemeente- en OCMW-diensten zijn enkel open op afspraak!