Ruimtelijk beleidsplan

Wat is het ruimtelijk beleidsplan?

Het ruimtelijk beleidsplan is de opvolger van het oude structuurplan van 2011 en zal de nieuwe visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Lochristi bevatten. We streven naar een optimaal gebruik van de ruimte in Lochristi. Daarom maken een ruimtelijk beleidsplan dat inspeelt op de noden van onze toekomst. De gemeenteraad heeft het ontwerp van het ruimtelijk beleidsplan Lochristi en het bijhorende milieueffectenrapport voorlopig vastgesteld.

Hoe word jij als inwoner betrokken?

Dit nieuwe ruimtelijk beleidsplan komt er niet zomaar. We volgen een goede procedure om de juiste beslissingen te nemen. We baseren ons op onderzoek, overleg en participatie. Er werd ook een milieueffectenrapport opgemaakt en dit mondde uit in het ontwerp ruimtelijk beleidsplan. Om te komen tot een definitieve vaststelling organiseren we nu een laatste openbaar onderzoek.

 

Strategische visie

Het eerste deel van het beleidsplan is de strategische visie, waarin we enkele globale doelstellingen formuleren:

  • Streven naar duurzaam ruimtegebruik

We leggen de focus op het versterken en verdichten van de bestaande dorpskernen, in plaats van zomaar extra open ruimte aan te snijden.

  • Antwoord op de klimaatuitdagingen

We zullen meer ruimte voorzien voor water en groen en willen hernieuwbare energie bevorderen.

  • Prioriteit aan duurzame mobiliteit

We geven prioriteit aan verplaatsingen te voet, per fiets of via het openbaar vervoer en we stemmen het ruimtelijk beleid hierop af.

  • Bevorderen van de leefkwaliteit

We bevorderen de leefkwaliteit zodat Lochristi een aangename gemeente blijft om te wonen, te werken en te ontspannen.

Beleidskaders

De strategische visie werd ook verder uitgewerkt in twee beleidskaders. We tonen op een kaart van Lochristi welke ruimtelijke ontwikkeling we nastreven. Hierop zijn enkele acties uit het beleidsplan aangeduid, met extra uitleg.

OPENBAAR ONDERZOEK

ONTWERP RUIMTELIJK BELEIDSPLAN LOCHRISTI

Kijk het ontwerp in en geef jouw mening

We organiseren een openbaar onderzoek over het ontwerp ruimtelijk beleidsplan Lochristi en het bijhorende ontwerp milieueffectenrapport vanaf 2 januari tot en met 1 april 2024. Wilt u meer weten of hebt u vragen en opmerkingen? Dan verschaffen we u graag meer informatie en uitleg via diverse kanalen:

Online

Het ruimtelijk beleidsplan bestaat volgende niet te scheiden onderdelen:

En wordt aangevuld met het bijhorend milieueffectenrapport.

Daarnaast is er nog de procesnota die steeds bijgewerkt wordt en de onderzoeksnota:

Gemeentehuis

De documenten liggen ook ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening in het gemeentehuis, Dorp-West 52, BE-9080 Lochristi.

Infomarkt op 15 januari 2024

We stellen het ontwerp van het ruimtelijk beleidsplan voor op een infomarkt op maandag 15 januari 2024 om 19u in de raadzaal van het gemeentehuis (Dorp-West 52, BE-9080 Lochristi). Tijdens de infomarkt geven experten uitleg en beantwoorden ze jouw vragen. Inschrijven hoeft niet. Iedereen is welkom!

Reacties indienen

Wil je opmerkingen of bezwaren formuleren over het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan en het bijhorende milieueffectenrapport? Dan moet je dit schriftelijk richten aan het lokaal bestuur van Lochristi tijdens de periode van het openbaar onderzoek vanaf 2 januari tot en met 1 april 2024 op een van volgende manieren:

  • Stuur je brief aangetekend naar het college van burgemeester en schepenen (Dorp-West 52, BE-9080 Lochristi).
  • Of geef het af tegen ontvangstbewijs bij de dienst ruimtelijke ordening in het gemeentehuis
  • Of stuur een e-mail naar ruimtelijke.ordening@lochristi.be

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Ordening

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 28
Fax
09 326 92 33
e-mail
ruimtelijke.ordening@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

De gemeentediensten zijn open op afspraak.