Ruimtelijk beleidsplan

Als buurgemeente van Gent, kreeg Lochristi de voorbije decennia heel wat nieuwe inwoners, nieuwe handelszaken en extra verkeer op haar grondgebied. Het landelijke karakter van onze gemeente kalfde af en we evolueerden naar een landelijk dorp in een stedelijke context. Hierdoor kwam het belang van leefbaarheid meer op de voorgrond. Er is dus een duidelijke visie nodig om te zorgen dat onze gemeente naast groeien, ook kan blijven bloeien. Daarom maken we werk van het ruimtelijk beleidsplan. Dit plan bevat de bouwstenen voor ons Lochristi van morgen, waar jong en oud zich goed voelt.

Wij vinden het belangrijk dat jij als inwoner van Lochristi ook meedenkt over de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we je van bij het begin betrekken in dit verhaal. Want dit gaat niet alleen over jou, maar ook over jouw kinderen en kleinkinderen!

Timing van het ruimtelijke beleidsplan

De conceptnota is een nota die op hoofdlijnen aangeeft welke ruimtelijk beleid men verder wil vastleggen in het ruimtelijk beleidsplan.

Begin 2021 werd de conceptnota van het gemeentelijk ruimtelijke beleidsplan Lochristi door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd. Ook werd er beslist om de advies- en participatieronde op te starten. Alles advieselementen, reacties, opmerkingen en suggesties werden besproken in het gemeentelijk planteam.

Vanaf het najaar 2021 werd het voorontwerp van het gemeentelijke ruimtelijk beleidsplan Lochristi opgemaakt. Dit bestaat uit de volgende niet te scheiden onderdelen:

Met het voorontwerp gaan we in de maanden april tot juni 2023 in overleg met de Vlaamse overheid, de provincie en de omliggende steden en gemeenten. En ook de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) zal een advies formuleren.

Nadien zal het ontwerp van het gemeentelijke ruimtelijk beleidsplan Lochristi worden opgemaakt. Na voorlopige vaststelling door de gemeenteraad zal een uitgebreid openbaar onderzoek worden georganiseerd. Op dat ogenblik krijgt iedereen opnieuw de mogelijkheid om te reageren op het ontwerp beleidsplan.

Tot slot wordt het ontwerp definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Dan hebben we een beleidskader klaar waarbinnen toekomstige beslissingen over het gebruik van de ruimte in Lochristi kunnen genomen worden.

Via deze website en andere infokanalen houden we je op de hoogte van het verdere proces.

Timing plan-MER

Bij het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan wordt ook een plan-MER opgemaakt. Hiervoor werd als eerste stap een kennisgevingsnota opgemaakt. De procedure van de eerste kennisgeving werd ook reeds doorlopen. Op basis van de richtlijnen van het Team MER van het departement Omgeving Vlaanderen werd het ontwerp plan-MER opgemaakt.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Ordening

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 28
Fax
09 326 92 33
e-mail
ruimtelijke.ordening@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

De gemeentediensten zijn open op afspraak.