Ruimtelijk beleidsplan

Als buurgemeente van Gent, kreeg Lochristi de voorbije decennia heel wat nieuwe inwoners, nieuwe handelszaken en extra verkeer op haar grondgebied. Het landelijke karakter van onze gemeente kalfde af en we evolueerden naar een landelijk dorp in een stedelijke context. Hierdoor kwam het belang van leefbaarheid meer op de voorgrond. Er is dus een duidelijke visie nodig om te zorgen dat onze gemeente naast groeien, ook kan blijven bloeien. Daarom maken we werk van het ruimtelijk beleidsplan. Dit plan bevat de bouwstenen voor ons Lochristi van morgen, waar jong en oud zich goed voelt.

Wij vinden het belangrijk dat jij als inwoner van Lochristi ook meedenkt over de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we je van bij het begin betrekken in dit verhaal. Want dit gaat niet alleen over jou, maar ook over jouw kinderen en kleinkinderen!

  

Hoe laat je je stem horen?

Je kan van 1 tot en met 30 september de kennisgevingsnota van het plan-MER inkijken en hierop opmerkingen geven. Een milieueffectrapportage (MER) brengt de mogelijke effecten op mens en milieu van het ruimtelijk beleidsplan in kaart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. Deze nota geeft aan welke mogelijke milieueffecten van het plan MER onderzocht worden en hoe dat zal gebeuren. Het is deze nota waarop je feedback kan geven.

Het plan-MER kadert in de opmaak van het ruimtelijk beleidsplan. Hiervoor organiseerden we vorig jaar een infosessie en kon er al feedback op het voorontwerp gegeven worden.

  

Waar vind ik het document?

   

Reageren?

Vragen, opmerkingen of suggesties bezorg je ons ten voor 30 september 2022

Departement Omgeving, Team Mer
Plan-MER Beleidsplan Ruimte Lochristi
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL

  

Timing van het plan

De opmaak van het ruimtelijk beleidsplan gebeurt niet in een vingerknip, maar verloopt in verschillende fases:

  • Fase van de conceptnota. Hierbij is het belangrijk om zoveel mogelijk inbreng te krijgen van de bevolking.
  • Voorontwerp
  • De gemeenteraad stelt het ontwerp ruimtelijk beleidsplan en daarna volgt een openbaar onderzoek.
  • Tot slot wordt het plan definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Hiervoor mikken we op eind 2022. Dan hebben we een beleidskader klaar waarbinnen toekomstige beslissingen over het gebruik van de ruimte in Lochristi kunnen genomen worden.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Ordening

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 28
Fax
09 326 92 33
e-mail
ruimtelijke.ordening@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

Onze gemeente- en OCMW-diensten zijn enkel open op afspraak!