Camerabewaking

De gemeente investeerde in overleg met de politiezone Regio Puyenbroeck in nieuwe bewakingscamera’s. Ruim 30 camera’s houden vanaf maart 2021 een oogje in het zeil op het openbaar domein en enkele publieke besloten plaatsen. De meeste hebben een vaste plek. Er is ook één mobiele camera. 

  

Waar hangen de vaste camera's?

Niet-besloten plaatsen

 • rondom het jeugdhuis Lodejo,
 • de buitenzijde en parking van het complex Uyttenhove,
 • de pastorij en achtergevel van de kerk in de Dekenijstraat,
 • rondom de gemeentelijke basisschool aan de Koning Boudewijnlaan en rondom de gemeentelijke kleuterschool.

Publiek toegankelijk besloten plaatsen:

 • binnen in het jeugdhuis Lodejo,
 • binnen in het complex Uyttenhove,
 • de speelplaats van de gemeentelijke basisschool,
 • de ingang van de jeugddienst Orphanimo.

  

Waar staat de mobiele camera?

De mobiele camera kan ingezet worden op verschillende locaties in de gemeente. Het het Wijkteam Lochristi doet hiervoor een voorstel. Zij hebben een goed beeld van de locaties die gevoelig zijn voor overlast, vandalisme en diefstal.

Daarnaast kan de tijdelijke camera ook ingezet worden bij evenementen waar een grote volkstoeloop verwacht wordt.

  

Wie mag de camerabeelden bekijken en onder welke voorwaarden?

De beelden van de bewakingscamera’s zijn niet zomaar beschikbaar. De gemeenteraad heeft hiervoor specifieke voorwaarden opgesteld. De regels zijn afhankelijk van de plaats waar de camera hangt. 

 • Enkel politiemedewerkers die zijn aangesteld door de korpschef mogen de camerabeelden gebruiken.
 • Beelden van de vaste en mobiele camera’s op niet-besloten plaatsen kunnen in real time bekeken worden. Vond er een misdrijf of overlast plaats? Dan kunnen de beelden ook achteraf bekeken worden. Onder niet-besloten plaatsen vallen bv. openbare fietsenstallingen of een kruispunt.
 • Beelden van de vaste camera’s op publiek toegankelijk besloten plaatsen kunnen enkel achteraf bekeken worden in geval van een misdrijf of overlast. Vindt er op deze locaties een evenement met veel publiek plaats en is er een bijzonder risico voor de veiligheid? Dan kunnen de beelden ook in real time bekeken worden voor de duur van het evenement. Er gelden dan wel een reeks bijkomende voorwaarden bv. het voorafgaand akkoord van de organisator van het evenement.
 • Bij evenementen op publiek toegankelijk besloten plaatsen waar een grote volkstoeloop wordt verwacht en er een bijzonder risico voor de veiligheid is, kan de mobiele camera ingezet worden. De beelden kunnen tijdens het evenement in real time bekeken worden. Hier gelden dezelfde strenge voorwaarden als voor de beelden van de vaste camera’s op publiek toegankelijke besloten plaatsen.
 • De beelden worden maximum 1 maand bewaard, tenzij ze nuttig zijn in een onderzoek.
 • Iedereen die gefilmd is heeft recht op toegang tot deze beelden zoals die vastgelegd is in de wet van 21 maart 2007 die het gebruik van bewakingscamera’s regelt.

  

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Het gemeentebestuur Lochristi en de Politiezone Regio Puyenbroeck zijn samen verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de beelden van de vaste en tijdelijk vaste bewakingscamera’s op niet-besloten plaatsen en de publiek toegankelijke besloten plaatsen.

Heb je vragen bij de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer? Contacteer dan de verantwoordelijke functionaris voor de gegevensbescherming. Dat kan door een e-mail te sturen naar privacy@lochristi.be.

Wil je gebruik maken van jouw recht op toegang tot de beelden die van jou gemaakt werden? Stuur dan een e-mail naar camerabewaking@lochristi.be. Het verzoek dient voldoende gedetailleerde aanwijzingen te bevatten om de betrokken beelden precies te kunnen lokaliseren.

Openingsuren & contact

Politie

adres
Dekenijstraat 39080 Lochristi
Tel.
09 310 33 00

Openingsuren

Vandaag:8 tot 17 uur

We tonen de standaardopeningsuren van het politiehuis in Lochristi.

We raden aan de openingsuren te controleren op de website van de politiezone voor de meest recente info.