Nectar- en waardplanten

vlinder: Pixabay - Capri23auto

NECTARPLANTEN

Bij vlinders in de tuin denken we vooral aan bloeiende planten. Vooral gele en paarse bloemen zijn voor hen erg aantrekkelijk, want vlinders kunnen kleuren zien.

Maar het gaat niet alleen om de bloemen en de kleuren, uiteindelijk heeft een vlinder nectar nodig. Die zit helaas niet in alle tuinbloemen. Vooral planten die gekweekt zijn voor de grote of gevulde bloemen herbergen soms erg weinig nectar.

 

WAARDPLANTEN

Waardplanten zijn planten waarop de vlinders hun eitjes afzetten. Meestal zijn het die planten waarvan de uitgekomen rupsen nadien eten. Waardplanten zijn voor vlinders dus even belangrijk als de nectarplanten, want zonder de rupsen, zijn er geen vlinders!

Vlinders en rupsen zijn echter heel kieskeurig. Het verdwijnen van een enkele plantensoort kan het uitsterven van een volledige vlindersoort betekenen.

Een bekende waardplant is de brandnetel. Hiervan eten onder andere de rupsen van dagpauwoog, atalanta, landkaartje, kleine vos, distelvlinder en gehakkelde aurelia. Een groepje brandnetels laten staan in je tuin is dus zeker een meerwaarde voor vlinders.

Ga niet meteen over tot de bestrijding van rupsen in je tuin, want eigenlijk bestrijd je dan ook de geliefde vlinders. Bovendien zijn rupsen een belangrijke voedselbron voor vogels.

 

MEER INFO

Meer info over vlinders en hun rupsen vind je hier.