Voortuin

voortuin

Vroeger was de voortuin een plek van grote waarde. In de loop der tijd zijn veel voortuinen echter veranderd in versteende gebieden. Stukjes niemandsland tussen de voordeur en de straat. Het is belangrijk dat we onze voortuinen niet omtoveren tot parkeerplaatsen voor onze auto’s. De wereld heeft mooie voortuinen nodig!

 

Voordelen van groene voortuinen

  • de straten worden aantrekkelijker om te zien;
  • een meerwaarde voor je huis;
  • meer biodiversiteit, vogels zoeken er beschutting, bijen zoemen er en vlinders fladderen er vrolijk;
  • een versmallende indruk, waardoor het verkeer vertraagd;
  • een mooie buffer tussen ons en de vervuiling van de auto’s op de straat;
  • een betere waterafvoer.

 

Invloed op klimaatverandering

Wateroverlast en verdroging van de bodem

Als alles versteend is, kan water maar één kant op: richting de riolering. Bij overvloedige regen leidt dit vroeg of laat tot problemen.

Door klimaatverandering zullen zeer zware regenbuien vaker en heftiger optreden. Het traditionele rioolstelsel kan deze grote hoeveelheden neerslag niet meteen op alle plaatsen verwerken. Daarvoor is het niet ontworpen. De riolering is bedoeld om bij normale regen het water van wegen en daken af te voeren.

Onze gemeente is, net als alle andere Belgische gemeenten, bezig om het regenwater van de riolering af te koppelen. Er worden gescheiden rioleringen aangelegd die o.a. wateroverlast moeten voorkomen. De aanleg is echter een kostbare zaak.

De laatste decennia zijn veel voor- en achtertuinen echter bestraat. Dit leidt tot een versnelde afvoer van regenwater. Waar vroeger het regenwater via de tuin het grondwater bereikte wordt het regenwater nu versneld afgevoerd. Dit heeft echter een nadelige invloed op de capaciteit van de riolering.

Ons rioolstelsel is berekend op het afvoeren van neerslag van wegen en daken en niet op de extra toevoer vanuit versteende voortuinen. De trend van verstening van voor- en achtertuinen zal dus doorbroken moeten worden om wateroverlast in de toekomst te voorkomen.

Een groene, beplante tuin vervult een functie als waterberging omdat het schone regenwater gelijkmatig in de grond kan verdwijnen. Bij een versteende tuin daarentegen stroomt het water direct naar het riool. Elke 10 m² meer verhard oppervlakte betekent per jaar 8.000 liter regenwater in het riool. Dit schone regenwater moet naar de rioolzuivering worden getransporteerd en doet daar onnodig een beroep op de zuiveringscapaciteit.

Een groene tuin is dus heel belangrijk voor de waterberging.

Verdroging en hittestress

Als het water door de verstening versneld verdwijnt en niet in de grond terecht komt, dan wordt de natuurlijke hoeveelheid zoet grondwater niet aangevuld. Hierdoor droogt de bodem sneller uit met diverse mogelijke gevolgen:

  • schade aan de fundering van gebouwen (vb. verzakkingen);
  • verandering van ecosystemen;
  • verminderde vruchtbaarheid van de bodem.

Verder leidt de verharding van de particuliere tuin ook tot ‘hittestress’, omdat de warmte lang blijft hangen boven stenen oppervlakken.

Veel redenen dus om je tuin niet helemaal te verstenen! Overweeg je toch om een deel te verharden? Dan raden wij je aan zoveel mogelijk waterdoorlatende verhardingen te kiezen.

 

Subsidie

Is jouw voortuin en/of oprit momenteel verhard en wil je deze toch vergroenen? Via deze link kan je een gemeentelijke subsidie aanvragen tot wel 750 euro.

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 88 04
Fax
09 326 92 33
e-mail
milieu@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

De gemeentediensten zijn open op afspraak.