Beplant het landschap (subsidie)

iStock - CreativeNature

Heb je interesse om een houtkant, heg, bomenrij, hoogstamboomgaard of bos te planten?

De provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt aanplantingen met een aanzienlijke impact op het landschap en staat in voor 80% van de kosten, of biedt gratis plantgoed als je zelf de handen uit de mouwen steekt.

Houtige landschapselementen zorgen voor meer biodiversiteit en een gematigder microklimaat. Tegelijk hebben ze een erosie werend effect, dragen ze bij aan het afremmen en vasthouden van hemelwater en halen ze koolstof uit de lucht. Redenen genoeg om ook een stukje klimaatbestendig landschap te planten.

Welke aanplantingen komen in aanmerking?

 • Bijkomende houtkanten, heggen, bomenrijen en hoogstamboomgaarden
  • minimum lengte 100 meter of aaneensluitende aanplanting van minimum 200 stuks;
  • hoogstambomen: minimum 12 stuks met een plantafstand van 8 à 10 meter of als deel van een samenhangend open ruimtegebied (bv. aaneensluitend valleigebied of bosrijke regio). Ook kleinere landschapselementen komen dan in aanmerking.
 • Bijkomend bos en bosomvorming
  • enkel realisaties die niet in aanmerking komen voor bebossingssubsidie van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Voorwaarden

 • Laat de landschapselementen minimum 5 jaar uitgroeien (geen geschoren hagen, geen korte omloophout).
 • Maak uitsluitend gebruik van inheemse soorten en zo veel mogelijk autochtoon genetisch materiaal.
 • Private tuinen of erven zonder uitstraling naar het omliggend landschap komen niet in aanmerking.

Pluspunten

 • Aanplant van houtkanten of stukken bos die minimum 10 jaar uitgroeien, leveren bovendien een wezenlijke bijdrage aan de opname van koolstof ter compensatie van uitgestoten CO2.
 • Soortenkeuze waar mogelijk in functie van relevante prioritaire soorten voor Oost-Vlaanderen. Meer specifiek aandacht voor aanplantingen die betekenisvol zijn voor: Geelgors, Grauwe gors, Steenuil, Keizersmantel, Kleine ijsvogelvlinder, Rouwmantel, Grote weerschijnvlinder, Sleedoornpage, Iepenpage en Eikelmuis.

Meer info

Interesse? Neem dan rechtstreeks contact op met het Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei via info@rlml.be of 050 70 00 42.

Zij bekijken met jou de mogelijkheden op maat en coördineren de uitvoering of levering in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen. Meer info vind je hier.

Openingsuren & contact

Duurzaamheid

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Tel.
09 326 88 24
e-mail
duurzaamheid@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

De gemeentediensten zijn open op afspraak.