Burgemeestersconvenant: Land- en tuinbouw

land- en tuinbouw

De uitstoot van de land- en tuinbouwsector in Lochristi bedraagt 31% van de totale CO2-uitstoot of 31.831 ton CO(cijfers, nulmeting 2011). Deze sector omvat in de eerste plaats de energiegerelateerde uitstoot van het brandstofverbruik, het elektriciteitsverbruik en de eventuele warmteaankopen vanuit warmtenetten of WKK-eenheden.

 

Subsidies

 

KLE (GEMEENTE) KLE (VLIF) BOS BEHEERS- OVEREENKOMSTEN VLM ZWALUWEN

 

LANDSCHAP

 

Energie

 

ENERGIECOACHING
VIA VLAIO
ENERGIECOACHING 
VIA GEMEENTE
HERNIEUWBARE ENERGIE POCKETVERGISTER ZONNEBOILER

 

 

Samenaankopen

 

ZONNEPANELEN GROENE ENERGIE

 

 

Omschakeling naar

 

BIO
(VLAANDEREN)
BIO (VLIF) VOLKSTUINEN
IN SERRES
KOUDE TEELTEN BOS POCKET-VERGISTERS

 

 

Korte keten

 

BROCHURE FAIRTRADE-GEMEENTEN VLIF BUURDERIJ

 

 

Uitstoot reduceren van broeikasgassen en ammoniak

 

VLIF

 

 

Algemene info

  • Zonnekaart: Ontdek of je dak geschikt is voor een zonneboiler of zonnepanelen.