Burgemeestersconvenant: Land- en tuinbouw

land- en tuinbouw

De uitstoot van de land- en tuinbouwsector in Lochristi bedraagt 31% van de totale CO2-uitstoot of 31.831 ton CO(cijfers, nulmeting 2011). Deze sector omvat in de eerste plaats de energiegerelateerde uitstoot van het brandstofverbruik, het elektriciteitsverbruik en de eventuele warmteaankopen vanuit warmtenetten of WKK-eenheden.

Subsidies

KLE (GEMEENTE) KLE (VLIF) BOS BEHEERS- OVEREENKOMSTEN (VLM) ZWALUWEN
LANDSCHAP

 

Energie

HERNIEUWBARE ENERGIE ZONNEBOILER

 

Samenaankopen

ZONNEPANELEN GROENE ENERGIE

SANERING

STOOKOLIETANK

 

Omschakelingsmogelijkheden

BIO
(VLAANDEREN)
BIO (VLIF) SPECIALISATIE IN NICHETEELT (PROVINCIE) BOS

 

Korte keten

BROCHURE FAIRTRADE-GEMEENTEN VLIF BUURDERIJ

 

Uitstoot reduceren van broeikasgassen en ammoniak

VLIF

 

Algemene info

  • Zonnekaart: ontdek of je dak geschikt is voor een zonneboiler of zonnepanelen.