Burgemeestersconvenant: Energie

energie

In Lochristi kan in alle sectoren nog heel wat energie bespaard worden. Anderzijds is er ook nog veel potentieel om hernieuwbare energie te winnen, denk maar aan energie via zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, wkk’s, windmolens, enzovoort.

Subsidies

GEMEENTE FLUVIUS PREMIEZOEKER ENERGIESPAREN

 

Samenaankopen

ZONNEPANELEN GROENE ENERGIE

SANERING

STOOKOLIETANK

SPOUWMUURISOLATIE

 

Energielening en -advies

VLAAMSE ENERGIELENING ENERGIELOKET

 

Algemene info