Save Charter

SAVE

Op woensdag 18 november ondertekenden Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke en Zelzate, samen met de Politiezone Regio Puyenbroeck, het SAVE-charter Steden & Gemeenten van de Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK).

 

OVK is een lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben verloren in het verkeer ondersteunt. OVK voert strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, specifiek voor kinderen en jongeren. SAVE staat dan ook voor: Samen Actief voor VEilig Verkeer.

Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke en Zelzate geven met de ondertekening van het SAVE-charter een duidelijk signaal dat ze zich actief willen inzetten voor meer verkeersveiligheid. In 2014 werden in onze politiezone 765 verkeersongevallen vastgesteld. De meeste verkeersongevallen deden zich voor in de gemeente Lochristi, gevolgd door respectievelijk Zelzate, Wachtebeke en Moerbeke.

 

Actieplan

De gemeenten krijgen een jaar lang begeleiding van OVK, om een actieplan verkeersveiligheid uit te werken. In dit actieplan worden de acties omschreven die de gemeente wil realiseren in het SAVE-jaar. Deze acties moeten aansluiten bij de zeven SAVE-doelstellingen:

 1. De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse.
 2. De implementatie van het STOP-principe.
 3. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren.
 4. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau.
 5. De voorbeeldfunctie van de gemeente/stad en haar de beleidsverantwoordelijken.
 6. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren.
 7. De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren.

 

Wat na een verkeersongeval?

 • Voor meer info over overleden slachtoffer, gewond slachtoffer, veroorzaker... kan je hier terecht.
 • De lokale politie biedt slachtofferhulp aan, aan de eerste lijn.
 • Ook de lokale CAW’s bieden slachtofferhulp aan.
 • Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) is een lotgenotenorganisatie waarbij ouders en familie van slachtoffers met elkaar in contact gebracht worden. 
 • Wordt je klas in de kleuterschool of lagere school (on)rechtstreeks geconfronteerd met een verkeersongeval? Dan biedt de ZEBRA-kit van Rondpunt hulp.  
 • Elysway is een online platform voor nabestaanden en kan hen helpen met hun verdriet om te gaan.
 • Missing You is een initiatief voor jongeren en jongvolwassenen die een broer, zus, ouder, vriend … verloren hebben door sterfte en hier geregeld over willen praten met lotgenoten.
 • Over Hoop is een vzw die families met jonge verkeersslachtoffers en de jonge verkeersslachtoffers bijeenbrengt en ondersteunt. 

Openingsuren & contact

Dienst Mobiliteit

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
09 326 97 70
Fax
09 326 92 33
e-mail
mobiliteit@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

De gemeentediensten zijn open op afspraak.