Rampenfonds (algemeen)

Indien noodweer erkend wordt als ramp kan men onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op een tussenkomst van het rampenfonds.

 

Bij natuurrampen

Natuurrampen worden door de brandverzekering vergoed. Onder natuurrampen wordt verstaan:

  • overstromingen;
  • aardverschuiving;
  • aardbeving;
  • opstuwen of overlopen van openbare riolen.

Als gevolg van een nieuwe regelgeving komt het rampenfonds niet tussen bij deze natuurrampen, tenzij de getroffen goederen niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de geteisterde.


Bij stormschade

Bij de stormschade kan de geteisterde nog steeds een aanvraag tot financiële tegemoetkoming indienen bij het Rampenfonds, niettegenstaande het feit dat stormschade verplicht is opgenomen in de brandverzekering.


Bij een eventuele tussenkomst van het Rampenfonds wordt drie vierden van het uitbetaalde bedrag door de verzekering in mindering gebracht.


Wat indien het noodweer nog niet erkend is als ramp?

De procedure tot het erkennen van een ramp neemt snel enkele maanden in beslag. Evenwel is het van groot belang om een goed dossier aan te leggen. Dit voor het geval het noodweer erkend wordt als ramp en je een dossier kan indienen bij het Rampenfonds.


Enkele nuttige tips:

  • Neem in eerste instantie altijd contact op met jouw verzekering. Mogelijks zit de schade inbegrepen in jouw verzekering. Sinds de integrale inwerkingtreding van de wet van 17 september 2005 op de landverzekeringsovereenkomst zijn het immers de verzekeraars – en niet langer het Rampenfonds – die het merendeel van de “gewone” schade (aan woningen en inboedel) voor deze risico’s moeten vergoeden.
  • Maak een gedetailleerde beschrijving op van de schade. Neem hiervoor voldoende foto’s van de schade van jouw onroerende en/of roerende goederen.
  • Probeer de kost van de schade in te schatten. Dit kan je zelf doen, maar je kan ook beroep doen op een deskundige schatter, zoals een architect, een landmeter, een ingenieur, ea.
    Je kan tevens een bestek laten opmaken door jouw hersteller (autodealer, makelaar, loodgieter, ea..)
  • Indien je reeds de schade - of een deel ervan – laat herstellen houd dan de facturen goed bij.

Openingsuren & contact

Noodplanning

adres
Dorp-West 529080 Lochristi
Stratenplan
Wegbeschrijving
e-mail
noodplanning@lochristi.be

Openingsuren

Vandaag:8 tot 12 uur

De gemeentediensten zijn open op afspraak.